Na zlepšenie našich služieb používame na stránkach cookies. S podmienkami používania cookies, s podmienkami ochrany osobných údajovpodmienkami používania portálu som sa oboznámil, čo potvrdzujem zotrvaním na týchto stránkach.

PrihlásenieRegistrácia

Legislatívna knižnica (archív 5. august 2019)

Zbierka zákonov Slovenskej republiky Úradný vestník Európskej únie Sledovanie legislatívneho procesu Pripravované predpisy Dôvodové správy a komentáre
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2019/1313 – L 205

Úradný vestník Európskej únie
Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2019/1313 z 2. augusta 2019 o povolení prípravku z Bacillus amyloliquefaciens NRRL B-50508, Bacillus amyloliquefaciens NRRL B-50509 a Bacillus subtilis NRRL B-50510 ako kŕmnej doplnkovej látky pre ošípané vo výkrme a menej významné druhy ošípaných vo výkrme (držiteľ povolenia Cargill Incorporated zastúpená spoločnosťou Provimi Holding BV)
Zverejnené 5. august 2019 – Pondelok
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2019/1314 – L 205

Úradný vestník Európskej únie
Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2019/1314 z 2. augusta 2019, ktorým sa povoľuje zmena špecifikácií novej potraviny lakto-N-neotetraózy produkovanej kmeňom K-12 baktérií Escherichia coli podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/2283 a ktorým sa mení vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2017/2470
Zverejnené 5. august 2019 – Pondelok
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2019/1315 – L 205

Úradný vestník Európskej únie
Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2019/1315 z 2. augusta 2019 o povolení prípravku s obsahom Enterococcus faecium DSM 7134 ako kŕmnej doplnkovej látky (vo vode na pitie) pre prasnice (držiteľ povolenia Lactosan GmbH & Co)
Zverejnené 5. august 2019 – Pondelok


LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Rozhodnutie Rady (EÚ) 2019/1316 – L 205

Úradný vestník Európskej únie
Rozhodnutie Rady (EÚ) 2019/1316 z 15. júla 2019 o podpise Dohody medzi Spojenými štátmi americkými a Európskou úniou o pridelení podielu colnej kvóty Spojeným štátom americkým na vysokokvalitné hovädzie mäso v zmysle revidovaného memoranda o porozumení o dovoze hovädzieho mäsa zo zvierat, ktorým sa nepodávali určité rastové hormóny, a o zvýšených clách uplatňovaných Spojenými štátmi na určité výrobky Európskej únie (2014) v mene Európskej únie
Zverejnené 5. august 2019 – Pondelok
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Rozhodnutie Rady (EÚ) 2019/1317 – L 205

Úradný vestník Európskej únie
Rozhodnutie Rady (EÚ) 2019/1317 z 18. júla 2019 o pozícii, ktorá sa má v mene Európskej únie prijať v Spoločnom výbore zriadenom Dohodou medzi Európskou úniou a Japonskom o hospodárskom partnerstve, pokiaľ ide o zostavenie zoznamu rozhodcov
Zverejnené 5. august 2019 – Pondelok
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Odporúčanie Komisie (EÚ) 2019/1318 – L 205

Úradný vestník Európskej únie
Odporúčanie Komisie (EÚ) 2019/1318 z 30. júla 2019 o interných programoch dodržiavania pravidiel, pokiaľ ide o kontroly obchodovania s položkami s dvojakým použitím podľa nariadenia (ES) č. 428/2009
Zverejnené 5. august 2019 – Pondelok
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Korigendum k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/2391 – L 205

Úradný vestník Európskej únie
Korigendum k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/2391 z 12. decembra 2017, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 1059/2003, pokiaľ ide o územné typológie (Tercet) (Ú. v. EÚ L 350, 29.12.2017)
Zverejnené 5. august 2019 – Pondelok