Na zlepšenie našich služieb používame na stránkach cookies. S podmienkami používania cookies, s podmienkami ochrany osobných údajovpodmienkami používania portálu som sa oboznámil, čo potvrdzujem zotrvaním na týchto stránkach.

PrihlásenieRegistrácia

Legislatívna knižnica (archív 2. august 2019)

Zbierka zákonov Slovenskej republiky Úradný vestník Európskej únie Sledovanie legislatívneho procesu Pripravované predpisy Dôvodové správy a komentáre
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Zbierka zákonov Slovenskej republiky

Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR č. 243/2019 Z. z.

Zbierka zákonov Slovenskej republiky
Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o podpísaní Protokolu medzi Slovenskou republikou a Moldavskou republikou k Zmluve medzi Československou socialistickou republikou a Zväzom sovietskych socialistických republík o právnej pomoci a právnych vzťahoch vo veciach občianskych, rodinných a trestných z 12. augusta 1982
Zverejnené 2. august 2019 – Piatok
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Vykonávacie nariadenie Rady (EÚ) 2019/1292 – L 204

Úradný vestník Európskej únie
Vykonávacie nariadenie Rady (EÚ) 2019/1292 z 31. júla 2019, ktorým sa vykonáva článok 21 ods. 2 nariadenia (EÚ) 2016/44 o reštriktívnych opatreniach s ohľadom na situáciu v Líbyi
Zverejnené 2. august 2019 – Piatok
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2019/1293 – L 204

Úradný vestník Európskej únie
Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2019/1293 z 29. júla 2019, ktorým sa mení vykonávacie nariadenie (EÚ) č. 577/2013, pokiaľ ide o zoznam území a tretích krajín uvedený v prílohe II a vzor veterinárneho osvedčenia pre psy, mačky a fretky uvedený v prílohe IV
Zverejnené 2. august 2019 – Piatok


LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2019/1294 – L 204

Úradný vestník Európskej únie
Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2019/1294 z 1. augusta 2019, ktorým sa podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/2283 povoľuje umiestnenie betaínu na trh ako novej potraviny a ktorým sa mení vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2017/2470
Zverejnené 2. august 2019 – Piatok
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2019/1295 – L 204

Úradný vestník Európskej únie
Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2019/1295 z 1. augusta 2019, ktorým sa mení vykonávacie nariadenie (EÚ) 2018/1469, ktorým sa ukladá konečné antidumpingové clo na dovoz určitých bezšvových rúr a rúrok zo železa alebo z ocele s pôvodom v Rusku a na Ukrajine, a to po čiastočnom priebežnom revíznom prešetrovaní podľa článku 11 ods. 3 nariadenia (EÚ) 2016/1036
Zverejnené 2. august 2019 – Piatok
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Rozhodnutie Rady (SZBP) 2019/1296 – L 204

Úradný vestník Európskej únie
Rozhodnutie Rady (SZBP) 2019/1296 z 31. júla 2019, na podporu posilnenia biologickej ochrany a bezpečnosti na Ukrajine v súlade s vykonávaním rezolúcie Bezpečnostnej rady Organizácie Spojených národov č. 1540 (2004) o nešírení zbraní hromadného ničenia a ich nosičov
Zverejnené 2. august 2019 – Piatok
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Rozhodnutie Rady (SZBP) 2019/1297 – L 204

Úradný vestník Európskej únie
Rozhodnutie Rady (SZBP) 2019/1297 z 31. júla 2019, ktorým sa mení rozhodnutie (SZBP) 2016/2382, ktorým sa zriaďuje Európska akadémia bezpečnosti a obrany (EABO)
Zverejnené 2. august 2019 – Piatok
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Rozhodnutie Rady (SZBP) 2019/1298 – L 204

Úradný vestník Európskej únie
Rozhodnutie Rady (SZBP) 2019/1298 z 31. júla2019 na podporu dialógu a spolupráce medzi Afrikou, Čínou a Európou v oblasti predchádzania odkláňaniu zbraní a munície v Afrike
Zverejnené 2. august 2019 – Piatok
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Vykonávacie rozhodnutie Rady (SZBP) 2019/1299 – L 204

Úradný vestník Európskej únie
Vykonávacie rozhodnutie Rady (SZBP) 2019/1299 z 31. júla 2019, ktorým sa vykonáva rozhodnutie (SZBP) 2015/1333 o reštriktívnych opatreniach s ohľadom na situáciu v Líbyi
Zverejnené 2. august 2019 – Piatok
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2019/1300 – L 204

Úradný vestník Európskej únie
Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2019/1300 z 26. júla 2019 o umiestňovaní geneticky modifikovaného klinčeka (Dianthus caryophyllus L., línia FLO-40685-2) na trh [oznámené pod číslom C(2019) 5496]
Zverejnené 2. august 2019 – Piatok
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2019/1301 – L 204

Úradný vestník Európskej únie
Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2019/1301 z 26. júla 2019, ktorým sa mení vykonávacie rozhodnutie 2013/327/EÚ, pokiaľ ide o obnovenie povolenia umiestniť na trh krmivá, ktoré obsahujú geneticky modifikovanú repku olejnú línie Ms8, Rf3 a Ms8 × Rf3 alebo sú z nej zložené, v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 [oznámené pod číslom C(2019) 5499]
Zverejnené 2. august 2019 – Piatok
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2019/1302 – L 204

Úradný vestník Európskej únie
Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2019/1302 z 26. júla 2019, ktorým sa podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 povoľuje umiestniť na trh výrobky, ktoré obsahujú geneticky modifikovanú bavlnu GHB614 × LLCotton25 × MON 15985, sú z nej zložené alebo vyrobené [oznámené pod číslom C(2019) 5501]
Zverejnené 2. august 2019 – Piatok
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2019/1303 – L 204

Úradný vestník Európskej únie
Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2019/1303 z 26. júla 2019, ktorým sa podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 výrobky, ktoré obsahujú geneticky modifikovanú kukuricu 5307 (SYN-O53O7-1), sú z nej zložené alebo vyrobené [oznámené pod číslom C(2019) 5493]
Zverejnené 2. august 2019 – Piatok
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2019/1304 – L 204

Úradný vestník Európskej únie
Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2019/1304 z 26. júla 2019, ktorým sa podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 povoľuje umiestniť na trh výrobky, ktoré obsahujú geneticky modifikovanú kukuricu 4114 (DP-OO4114-3), sú z nej zložené alebo vyrobené [oznámené pod číslom C(2019) 5491]
Zverejnené 2. august 2019 – Piatok
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2019/1305 – L 204

Úradný vestník Európskej únie
Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2019/1305 z 26. júla 2019, ktorým sa podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 povoľuje umiestniť na trh výrobky, ktoré obsahujú geneticky modifikovanú kukuricu Bt11 × MIR162 × 1507 × GA21 a čiastkové kombinácie Bt11 × MIR162 × 1507, MIR162 × 1507 × GA21 a MIR162 × 1507, sú z nich zložené alebo vyrobené [oznámené pod číslom C(2019) 5502]
Zverejnené 2. august 2019 – Piatok
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2019/1306 – L 204

Úradný vestník Európskej únie
Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2019/1306 z 26. júla 2019, ktorým sa podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 obnovuje povolenie umiestňovať na trh výrobky, ktoré obsahujú geneticky modifikovanú kukuricu 1507 × NK603 (DAS-O15O7-1 × MON-OO6O3-6), sú z nej zložené alebo vyrobené [oznámené pod číslom C(2019) 5503]
Zverejnené 2. august 2019 – Piatok
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2019/1307 – L 204

Úradný vestník Európskej únie
Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2019/1307 z 26. júla 2019, ktorým sa podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 povoľuje umiestniť na trh výrobky, ktoré obsahujú geneticky modifikovanú kukuricu MON 87403 (MON-874O3-1), sú z nej zložené alebo vyrobené [oznámené pod číslom C(2019) 5481]
Zverejnené 2. august 2019 – Piatok
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2019/1308 – L 204

Úradný vestník Európskej únie
Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2019/1308 z 26. júla 2019, ktorým sa podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 povoľuje umiestniť na trh výrobky, ktoré obsahujú geneticky modifikovanú kukuricu MON 87411 (MON-87411-9), sú z nej zložené alebo vyrobené [oznámené pod číslom C(2019) 5487]
Zverejnené 2. august 2019 – Piatok
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2019/1309 – L 204

Úradný vestník Európskej únie
Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2019/1309 z 26. júla 2019, ktorým sa podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 povoľuje umiestniť na trh výrobky, ktoré obsahujú geneticky modifikovanú sóju MON 87751 (MON-87751-7), sú z nej zložené alebo vyrobené [oznámené pod číslom C(2019) 5489]
Zverejnené 2. august 2019 – Piatok
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2019/1310 – L 204

Úradný vestník Európskej únie
Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2019/1310 z 31. júla 2019, ktorým sa stanovujú pravidlá fungovania európskeho zoskupenia v oblasti civilnej ochrany a rescEU [oznámené pod číslom C(2019) 5614]
Zverejnené 2. august 2019 – Piatok