Na zlepšenie našich služieb používame na stránkach cookies. S podmienkami používania cookies, s podmienkami ochrany osobných údajovpodmienkami používania portálu som sa oboznámil, čo potvrdzujem zotrvaním na týchto stránkach.

PrihlásenieRegistrácia

Legislatívna knižnica (archív Jún 2019)

Zbierka zákonov Slovenskej republiky Úradný vestník Európskej únie Sledovanie legislatívneho procesu Pripravované predpisy Dôvodové správy a komentáre
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Rozhodnutie Rady (EÚ) 2019/1096 – L 175

Úradný vestník Európskej únie
Rozhodnutie Rady (EÚ) 2019/1096 z 25. júna 2019 o podpise Dohody o ochrane investícií medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane Vietnamskou socialistickou republikou na strane druhej v mene Únie
Zverejnené 28. jún 2019 – Piatok
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Nariadenie Rady (EÚ) 2019/1097 – L 175

Úradný vestník Európskej únie
Nariadenie Rady (EÚ) 2019/1097 z 26. júna 2019, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) 2019/124, pokiaľ ide o určité rybolovné možnosti
Zverejnené 28. jún 2019 – Piatok
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2019/1098 – L 175

Úradný vestník Európskej únie
Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2019/1098 z 26. júna 2019, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 1484/95, pokiaľ ide o stanovenie reprezentatívnych cien v sektoroch hydinového mäsa a vajec a pre vaječný albumín
Zverejnené 28. jún 2019 – Piatok


LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2019/1099 – L 175

Úradný vestník Európskej únie
Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2019/1099 z 27. júna 2019, ktorým sa mení vykonávacie nariadenie Rady (EÚ) č. 412/2013, ktorým sa ukladá konečné antidumpingové clo a s konečnou platnosťou sa vyberá dočasné clo uložené na dovoz keramického stolového a kuchynského riadu s pôvodom v Čínskej ľudovej republike
Zverejnené 28. jún 2019 – Piatok
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2019/1100 – L 175

Úradný vestník Európskej únie
Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2019/1100 z 27. júna 2019 o neobnovení schválenia účinnej látky desmedifám v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádzaní prípravkov na ochranu rastlín na trh a o zmene prílohy k vykonávaciemu nariadeniu Komisie (EÚ) č. 540/2011
Zverejnené 28. jún 2019 – Piatok
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2019/1101 – L 175

Úradný vestník Európskej únie
Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2019/1101 z 27. júna 2019, ktorým sa v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádzaní prípravkov na ochranu rastlín na trh obnovuje schválenie účinnej látky tolklofos-metyl a ktorým sa mení príloha k vykonávaciemu nariadeniu Komisie (EÚ) č. 540/2011
Zverejnené 28. jún 2019 – Piatok
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Nariadenie Komisie (EÚ) 2019/1102 – L 175

Úradný vestník Európskej únie
Nariadenie Komisie (EÚ) 2019/1102 z 27. júna 2019, ktorým sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2003/2003 o hnojivách na účely prispôsobenia príloh I a IV
Zverejnené 28. jún 2019 – Piatok
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2019/1103 – L 175

Úradný vestník Európskej únie
Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2019/1103 z 27. júna 2019, ktorým sa mení nariadenie Rady (ES) 1210/2003 o niektorých osobitných obmedzeniach hospodárskych a finančných vzťahov s Irakom
Zverejnené 28. jún 2019 – Piatok
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Rozhodnutie Rady (EÚ) 2019/1104 – L 175

Úradný vestník Európskej únie
Rozhodnutie Rady (EÚ) 2019/1104 z 25. júna 2019, ktorým sa mení rozhodnutie (EÚ) 2015/116, ktorým sa vymenúvajú členovia a náhradníci Výboru regiónov na obdobie od 26. januára 2015 do 25. januára 2020
Zverejnené 28. jún 2019 – Piatok
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Rozhodnutie Rady (EÚ) 2019/1105 – L 175

Úradný vestník Európskej únie
Rozhodnutie Rady (EÚ) 2019/1105 z 25. júna 2019, ktorým sa vymenúva náhradník Výboru regiónov navrhnutý Talianskou republikou
Zverejnené 28. jún 2019 – Piatok
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Rozhodnutie Rady (EÚ) 2019/1106 – L 175

Úradný vestník Európskej únie
Rozhodnutie Rady (EÚ) 2019/1106 z 25. júna 2019, ktorým sa vymenúva člen Výboru regiónov navrhnutý Talianskou republikou
Zverejnené 28. jún 2019 – Piatok
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Rozhodnutie Rady (EÚ) 2019/1107 – L 175

Úradný vestník Európskej únie
Rozhodnutie Rady (EÚ) 2019/1107 z 25. júna 2019, ktorým sa vymenúva náhradník Výboru regiónov navrhnutý Španielskym kráľovstvom
Zverejnené 28. jún 2019 – Piatok
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Rozhodnutie Rady (SZBP) 2019/1108 – L 175

Úradný vestník Európskej únie
Rozhodnutie Rady (SZBP) 2019/1108 z 27. júna 2019, ktorým sa mení rozhodnutie 2014/512/SZBP o reštriktívnych opatreniach s ohľadom na konanie Ruska, ktorým destabilizuje situáciu na Ukrajine
Zverejnené 28. jún 2019 – Piatok
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2019/1109 – L 175

Úradný vestník Európskej únie
Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2019/1109 z 27. júna 2019, ktorým sa ukončuje konanie týkajúce sa dovozu zváraných rúr, rúrok a dutých profilov so štvorcovým alebo pravouhlým prierezom zo železa iného ako liatiny alebo z ocele inej ako nehrdzavejúcej s pôvodom v Severnom Macedónsku, Rusku a Turecku
Zverejnené 28. jún 2019 – Piatok
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2019/1110 – L 175

Úradný vestník Európskej únie
Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2019/1110 z 27. júna 2019, ktorým sa mení príloha k vykonávaciemu rozhodnutiu 2014/709/EÚ o opatreniach na kontrolu zdravia zvierat v súvislosti s africkým morom ošípaných v určitých členských štátoch [oznámené pod číslom C(2019) 4976]
Zverejnené 28. jún 2019 – Piatok
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Zbierka zákonov Slovenskej republiky

Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 187/2019 Z. z.

Zbierka zákonov Slovenskej republiky
Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 255/2014 Z. z. o označovaní balení kontrolných známok určených na označovanie spotrebiteľského balenia tabakových výrobkov a o oznamovaní a zverejňovaní údajov o týchto kontrolných známkach v znení neskorších predpisov
Zverejnené 27. jún 2019 – Štvrtok
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Rozhodnutie Spoločného výboru EHP č. 150/2017 – L 174

Úradný vestník Európskej únie
Rozhodnutie Spoločného výboru EHP č. 150/2017 z 28. augusta 2017, ktorým sa mení Protokol 31 k Dohode o EHP o spolupráci v špecifických oblastiach mimo štyroch slobôd [2019/1038]
Zverejnené 27. jún 2019 – Štvrtok
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Rozhodnutie Spoločného výboru EHP č. 151/2017 – L 174

Úradný vestník Európskej únie
Rozhodnutie Spoločného výboru EHP č. 151/2017 z 22. septembra 2017, ktorým sa mení príloha I (Veterinárne a fytosanitárne záležitosti) k Dohode o EHP [2019/1039]
Zverejnené 27. jún 2019 – Štvrtok
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Rozhodnutie Spoločného výboru EHP č. 152/2017 – L 174

Úradný vestník Európskej únie
Rozhodnutie Spoločného výboru EHP č. 152/2017 z 22. septembra 2017, ktorým sa mení príloha I (Veterinárne a fytosanitárne záležitosti) k Dohode o EHP [2019/1040]
Zverejnené 27. jún 2019 – Štvrtok
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Rozhodnutie Spoločného výboru EHP č. 153/2017 – L 174

Úradný vestník Európskej únie
Rozhodnutie Spoločného výboru EHP č. 153/2017 z 22. septembra 2017, ktorým sa mení príloha I (Veterinárne a fytosanitárne záležitosti) k Dohode o EHP [2019/1041]
Zverejnené 27. jún 2019 – Štvrtok