Na zlepšenie našich služieb používame na stránkach cookies. S podmienkami používania cookies, s podmienkami ochrany osobných údajovpodmienkami používania portálu som sa oboznámil, čo potvrdzujem zotrvaním na týchto stránkach.

PrihlásenieRegistrácia

Legislatívna knižnica (archív 23. máj 2019)

Zbierka zákonov Slovenskej republiky Úradný vestník Európskej únie Sledovanie legislatívneho procesu Pripravované predpisy Dôvodové správy a komentáre
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Rozhodnutie Rady (EÚ) 2019/825 – L 137

Úradný vestník Európskej únie
Rozhodnutie Rady (EÚ) 2019/825 zo 14. mája 2019 o uzavretí Dohody medzi Európskou úniou a vládou Filipínskej republiky o určitých aspektoch leteckých služieb v mene Únie
Zverejnené 23. máj 2019 – Štvrtok
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2019/826 – L 137

Úradný vestník Európskej únie
Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2019/826 zo 4. marca 2019, ktorým sa menia prílohy VIII a IX k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2012/27/EÚ o obsahu komplexných posúdení potenciálu efektívneho vykurovania a chladenia
Zverejnené 23. máj 2019 – Štvrtok
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2019/827 – L 137

Úradný vestník Európskej únie
Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2019/827 z 13. marca 2019 o kritériách, ktoré musia spĺňať profesionálni prevádzkovatelia, aby dodržali podmienky stanovené v článku 89 ods. 1 písm. a) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/2031, a o postupoch na zabezpečenie splnenia týchto kritérií
Zverejnené 23. máj 2019 – Štvrtok


LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2019/828 – L 137

Úradný vestník Európskej únie
Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2019/828 zo 14. marca 2019, ktorým sa mení delegované nariadenie (EÚ) 2016/127, pokiaľ ide o požiadavky na vitamín D v počiatočnej dojčenskej výžive a požiadavky na kyselinu erukovú v počiatočnej dojčenskej výžive a následnej dojčenskej výžive
Zverejnené 23. máj 2019 – Štvrtok
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2019/829 – L 137

Úradný vestník Európskej únie
Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2019/829 zo 14. marca 2019, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/2031 o ochranných opatreniach proti škodcom rastlín, ktorým sa členským štátom povoľuje udeliť dočasné výnimky na účely úradného testovania, na vedecké alebo vzdelávacie účely, na pokusy alebo šľachtenie
Zverejnené 23. máj 2019 – Štvrtok
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2019/830 – L 137

Úradný vestník Európskej únie
Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2019/830 z 15. mája 2019 o zatriedení určitého tovaru do kombinovanej nomenklatúry
Zverejnené 23. máj 2019 – Štvrtok
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Nariadenie Komisie (EÚ) 2019/831 – L 137

Úradný vestník Európskej únie
Nariadenie Komisie (EÚ) 2019/831 z 22. mája 2019, ktorým sa menia prílohy II, III a V k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009 o kozmetických výrobkoch
Zverejnené 23. máj 2019 – Štvrtok
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Rozhodnutie Rady (SZBP) 2019/832 – L 137

Úradný vestník Európskej únie
Rozhodnutie Rady (SZBP) 2019/832 z 22. mája 2019, ktorým sa mení rozhodnutie 2012/392/SZBP o misii Európskej únie v rámci SBOP v Nigeri (EUCAP Sahel Niger)
Zverejnené 23. máj 2019 – Štvrtok