Na zlepšenie našich služieb používame na stránkach cookies. S podmienkami používania cookies, s podmienkami ochrany osobných údajovpodmienkami používania portálu som sa oboznámil, čo potvrdzujem zotrvaním na týchto stránkach.

PrihlásenieRegistrácia

Legislatívna knižnica (archív 25. apríl 2019)

Zbierka zákonov Slovenskej republiky Úradný vestník Európskej únie Sledovanie legislatívneho procesu Pripravované predpisy Dôvodové správy a komentáre
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Zbierka zákonov Slovenskej republiky

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 110/2019 Z. z.

Zbierka zákonov Slovenskej republiky
Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 356/2006 Z. z. o ochrane zdravia zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou karcinogénnym a mutagénnym faktorom pri práci v znení neskorších predpisov
Zverejnené 25. apríl 2019 – Štvrtok
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) 2019/629 – L 111

Úradný vestník Európskej únie
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) 2019/629 zo 17. apríla 2019, ktorým sa mení Protokol č. 3 o štatúte Súdneho dvora Európskej únie
Zverejnené 25. apríl 2019 – Štvrtok
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/630 – L 111

Úradný vestník Európskej únie
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/630 zo 17. apríla 2019, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 575/2013, pokiaľ ide o minimálne krytie strát pri problémových expozíciách
Zverejnené 25. apríl 2019 – Štvrtok


LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/631 – L 111

Úradný vestník Európskej únie
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/631 zo 17. apríla 2019, ktorým sa stanovujú emisné normy CO2 pre nové osobné vozidlá a nové ľahké úžitkové vozidlá a ktorým sa zrušujú nariadenia (ES) č. 443/2009 a (EÚ) č. 510/2011
Zverejnené 25. apríl 2019 – Štvrtok
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/632 – L 111

Úradný vestník Európskej únie
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/632 zo 17. apríla 2019, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 952/2013 s cieľom predĺžiť prechodné používanie iných prostriedkov ako techník elektronického spracovania údajov stanovených v Colnom kódexe Únie
Zverejnené 25. apríl 2019 – Štvrtok
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/633 – L 111

Úradný vestník Európskej únie
Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/633 zo 17. apríla 2019 o nekalých obchodných praktikách vo vzťahoch medzi podnikmi v poľnohospodárskom a potravinovom dodávateľskom reťazci
Zverejnené 25. apríl 2019 – Štvrtok
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2019/643 – L 111

Úradný vestník Európskej únie
Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2019/643 z 15. apríla 2019 o zatriedení určitého tovaru do kombinovanej nomenklatúry
Zverejnené 25. apríl 2019 – Štvrtok
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2019/644 – L 111

Úradný vestník Európskej únie
Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2019/644 z 15. apríla 2019 o zatriedení určitého tovaru do kombinovanej nomenklatúry
Zverejnené 25. apríl 2019 – Štvrtok
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2019/645 – L 111

Úradný vestník Európskej únie
Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2019/645 z 15. apríla 2019 o zatriedení určitého tovaru do kombinovanej nomenklatúry
Zverejnené 25. apríl 2019 – Štvrtok
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2019/646 – L 111

Úradný vestník Európskej únie
Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2019/646 z 15. apríla 2019 o zatriedení určitého tovaru do kombinovanej nomenklatúry
Zverejnené 25. apríl 2019 – Štvrtok
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2019/647 – L 111

Úradný vestník Európskej únie
Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2019/647 z 15. apríla 2019 o zatriedení určitého tovaru do kombinovanej nomenklatúry
Zverejnené 25. apríl 2019 – Štvrtok
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2019/648 – L 111

Úradný vestník Európskej únie
Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2019/648 z 15. apríla 2019, ktorým sa zrušuje vykonávacie nariadenie (EÚ) č. 113/2014 o zatriedení určitého tovaru do kombinovanej nomenklatúry
Zverejnené 25. apríl 2019 – Štvrtok
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Nariadenie Komisie (EÚ) 2019/649 – L 111

Úradný vestník Európskej únie
Nariadenie Komisie (EÚ) 2019/649 z 24. apríla 2019, ktorým sa mení príloha III k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1925/2006, pokiaľ ide o transmastné kyseliny iné ako transmastné kyseliny, ktoré sa prirodzene vyskytujú v tuku živočíšneho pôvodu
Zverejnené 25. apríl 2019 – Štvrtok
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Nariadenie Komisie (EÚ) 2019/650 – L 111

Úradný vestník Európskej únie
Nariadenie Komisie (EÚ) 2019/650 z 24. apríla 2019, ktorým sa mení príloha III k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1925/2006, pokiaľ ide o Yohimbe [Pausinystalia yohimbe (K. Schum) Pierre ex Beille]
Zverejnené 25. apríl 2019 – Štvrtok
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Nariadenie Komisie (EÚ) 2019/651 – L 111

Úradný vestník Európskej únie
Nariadenie Komisie (EÚ) 2019/651 z 24. apríla 2019, ktorým sa zamieta povolenie zdravotného tvrdenia o potravinách, ktoré odkazuje na vývoj a zdravie detí
Zverejnené 25. apríl 2019 – Štvrtok
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2019/652 – L 111

Úradný vestník Európskej únie
Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2019/652 z 24. apríla 2019, ktorým sa stanovuje vzorový organizačný poriadok poradnej komisie alebo komisie pre alternatívne riešenie sporov a vzorový formulár pre oznamovanie informácií týkajúcich sa uverejňovania konečného rozhodnutia v súlade so smernicou Rady (EÚ) 2017/1852
Zverejnené 25. apríl 2019 – Štvrtok
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2019/653 – L 111

Úradný vestník Európskej únie
Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2019/653 z 24. apríla 2019, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 847/2006, pokiaľ ide o colné kvóty Únie pre niektoré pripravené alebo konzervované ryby
Zverejnené 25. apríl 2019 – Štvrtok
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Rozhodnutie Rady (EÚ) 2019/654 – L 111

Úradný vestník Európskej únie
Rozhodnutie Rady (EÚ) 2019/654 z 15. apríla 2019, ktorým sa mení Protokol č. 5 o štatúte Európskej investičnej banky
Zverejnené 25. apríl 2019 – Štvrtok
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Rozhodnutie Rady guvernérov Európskej investičnej banky – L 111

Úradný vestník Európskej únie
Rozhodnutie Rady guvernérov Európskej investičnej banky zo 16. apríla 2019 o nahradení základného imania Spojeného kráľovstva v Európskej investičnej banke základným imaním upísaným zvyšnými členskými štátmi [2019/655]
Zverejnené 25. apríl 2019 – Štvrtok
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Rozhodnutie Spoločného výboru EHP č. 112/2018 – L 111

Úradný vestník Európskej únie
Rozhodnutie Spoločného výboru EHP č. 112/2018 z 31. mája 2018, ktorým sa mení príloha IX (Finančné služby) k Dohode o EHP [2019/656]
Zverejnené 25. apríl 2019 – Štvrtok
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Rozhodnutie Spoločného výboru EHP č. 113/2018 – L 111

Úradný vestník Európskej únie
Rozhodnutie Spoločného výboru EHP č. 113/2018 z 31. mája 2018, ktorým sa mení príloha IX (Finančné služby) k Dohode o EHP [2019/657]
Zverejnené 25. apríl 2019 – Štvrtok
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Rozhodnutie Rady (EÚ) 2019/642 – L 111

Úradný vestník Európskej únie
Rozhodnutie Rady (EÚ) 2019/642 z 13. apríla 2019, ktorým sa mení rozhodnutie (EÚ) 2019/274 o podpise, v mene Európskej únie a Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu, Dohody o vystúpení Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska z Európskej únie a z Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu
Zverejnené 25. apríl 2019 – Štvrtok