Na zlepšenie našich služieb používame na stránkach cookies. S podmienkami používania cookies, s podmienkami ochrany osobných údajovpodmienkami používania portálu som sa oboznámil, čo potvrdzujem zotrvaním na týchto stránkach.

PrihlásenieRegistrácia

Legislatívna knižnica (archív 11. apríl 2019)

Zbierka zákonov Slovenskej republiky Úradný vestník Európskej únie Sledovanie legislatívneho procesu Pripravované predpisy Dôvodové správy a komentáre
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Zbierka zákonov Slovenskej republiky

Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 89/2019 Z. z.

Zbierka zákonov Slovenskej republiky
Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje vzor vyúčtovania mesačného príspevku prevádzkovateľa hazardnej hry
Zverejnené 11. apríl 2019 – Štvrtok
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Rozhodnutie Európskej rady (EÚ) 2019/584 – L 101

Úradný vestník Európskej únie
Rozhodnutie Európskej rady (EÚ) 2019/584 prijaté po dohode so Spojeným kráľovstvom z 11. apríla 2019, ktorým sa predlžuje lehota podľa článku 50 ods. 3 Zmluvy o EÚ
Zverejnené 11. apríl 2019 – Štvrtok
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Rozhodnutie Rady (EÚ) 2019/572 – L 100

Úradný vestník Európskej únie
Rozhodnutie Rady (EÚ) 2019/572 z 8. apríla 2019 o uzavretí dodatku k Dohode medzi Spojenými štátmi americkými a Európskym spoločenstvom o spolupráci v riadení bezpečnosti civilného letectva, v mene Európskej únie
Zverejnené 11. apríl 2019 – Štvrtok


LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Rozhodnutie Rady (EÚ) 2019/573 – L 100

Úradný vestník Európskej únie
Rozhodnutie Rady (EÚ) 2019/573 z 8. apríla 2019, o uzavretí tretieho dodatkového protokolu k Dohode o hospodárskom partnerstve, politickej koordinácii a spolupráci medzi Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi na jednej strane a Spojenými štátmi mexickými na strane druhej na účely zohľadnenia pristúpenia Chorvátskej republiky k Európskej únii, v mene Európskej únie a jej členských štátov
Zverejnené 11. apríl 2019 – Štvrtok
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2019/574 – L 100

Úradný vestník Európskej únie
Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2019/574 zo 4. apríla 2019, ktorým sa do registra chránených označení pôvodu a chránených zemepisných označení zapisuje názov „Paška sol“ (CHOP)
Zverejnené 11. apríl 2019 – Štvrtok
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2019/575 – L 100

Úradný vestník Európskej únie
Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2019/575 zo 4. apríla 2019, ktorým sa podľa článku 99 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013 udeľuje ochrana názvu „Cebreros“ (CHOP)
Zverejnené 11. apríl 2019 – Štvrtok
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2019/576 – L 100

Úradný vestník Európskej únie
Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2019/576 z 10. apríla 2019, ktorým sa ukladá predbežné antidumpingové clo na dovoz zmesí močoviny a dusičnanu amónneho s pôvodom v Rusku, na Trinidade a Tobagu a v Spojených štátoch amerických
Zverejnené 11. apríl 2019 – Štvrtok
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Rozhodnutie Rady (EÚ) 2019/577 – L 100

Úradný vestník Európskej únie
Rozhodnutie Rady (EÚ) 2019/577 z 8. apríla 2019, ktorým sa vymenúva náhradník Výboru regiónov navrhnutý Cyperskou republikou
Zverejnené 11. apríl 2019 – Štvrtok
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Rozhodnutie Rady (EÚ) 2019/578 – L 100

Úradný vestník Európskej únie
Rozhodnutie Rady (EÚ) 2019/578 z 8. apríla 2019, ktorým sa vymenúva náhradník Výboru regiónov navrhnutý Dánskym kráľovstvom
Zverejnené 11. apríl 2019 – Štvrtok
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Rozhodnutie Rady (EÚ) 2019/579 – L 100

Úradný vestník Európskej únie
Rozhodnutie Rady (EÚ) 2019/579 z 8. apríla 2019, ktorým sa vymenúva náhradník Výboru regiónov navrhnutý Luxemburským veľkovojvodstvom
Zverejnené 11. apríl 2019 – Štvrtok
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Rozhodnutie Rady (EÚ) 2019/580 – L 100

Úradný vestník Európskej únie
Rozhodnutie Rady (EÚ) 2019/580 z 8. apríla 2019, ktorým sa vymenúvajú dvaja členovia a jeden náhradník Výboru regiónov navrhnutí Nemeckou spolkovou republikou
Zverejnené 11. apríl 2019 – Štvrtok
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Rozhodnutie Rady (EÚ) 2019/581 – L 100

Úradný vestník Európskej únie
Rozhodnutie Rady (EÚ) 2019/581 z 8. apríla 2019, ktorým sa vymenúva náhradník Výboru regiónov navrhnutý Helénskou republikou
Zverejnené 11. apríl 2019 – Štvrtok
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2019/582 – L 100

Úradný vestník Európskej únie
Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2019/582 z 3. apríla 2019, ktorým sa potvrdzuje alebo mení predbežný výpočet priemerných špecifických emisií CO2 a cieľových hodnôt špecifických emisií pre výrobcov nových ľahkých úžitkových vozidiel za kalendárny rok 2017 a pre združenie Volkswagen a jeho členov za kalendárne roky 2014, 2015 a 2016 podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 510/2011 [oznámené pod číslom C(2019) 2342]
Zverejnené 11. apríl 2019 – Štvrtok
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2019/583 – L 100

Úradný vestník Európskej únie
Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2019/583 z 3. apríla 2019, ktorým sa potvrdzuje alebo mení predbežný výpočet priemerných špecifických emisií CO2 a cieľových hodnôt špecifických emisií pre výrobcov osobných automobilov za kalendárny rok 2017 a pre určitých výrobcov zo združenia Volkswagen za kalendárne roky 2014, 2015 a 2016 podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 443/2009 [oznámené pod číslom C(2019) 2359]
Zverejnené 11. apríl 2019 – Štvrtok
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2019/585 – L 100

Úradný vestník Európskej únie
Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2019/585 z 11. apríla 2019, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 206/2010, pokiaľ ide o zahrnutie Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska a niektorých z jeho závislých území Britskej koruny do zoznamov tretích krajín, území alebo ich častí, z ktorých sa povoľuje dovoz určitých zvierat a čerstvého mäsa do Únie
Zverejnené 11. apríl 2019 – Štvrtok
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2019/586 – L 100

Úradný vestník Európskej únie
Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2019/586 z 11. apríla 2019, ktorým sa mení časť 1 prílohy I k nariadeniu Komisie (ES) č. 798/2008, pokiaľ ide o zahrnutie Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska a niektorých z jeho závislých území Britskej koruny do zoznamu tretích krajín, území, oblastí alebo jednotiek, z ktorých sa povoľuje dovoz zásielok hydiny a výrobkov z hydiny do Únie
Zverejnené 11. apríl 2019 – Štvrtok
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2019/587 – L 100

Úradný vestník Európskej únie
Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2019/587 z 11. apríla 2019, ktorým sa mení príloha I k nariadeniu (ES) č. 119/2009, pokiaľ ide o zahrnutie Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska a niektorých z jeho závislých území Britskej koruny do zoznamu tretích krajín alebo ich častí, z ktorých sa povoľuje dovoz zásielok voľne žijúcich zajacovitých, určitých voľne žijúcich suchozemských cicavcov a chovných králikov do Únie
Zverejnené 11. apríl 2019 – Štvrtok
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2019/588 – L 100

Úradný vestník Európskej únie
Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2019/588 z 11. apríla 2019, ktorým sa mení príloha I k nariadeniu (EÚ) č. 605/2010, pokiaľ ide o zahrnutie Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska a niektorých z jeho závislých území Britskej koruny do zoznamu tretích krajín alebo ich častí, z ktorých sa povoľuje dovoz zásielok surového mlieka, mliečnych výrobkov, mledziva a výrobkov na báze mledziva určených na ľudskú spotrebu do Únie
Zverejnené 11. apríl 2019 – Štvrtok
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2019/589 – L 100

Úradný vestník Európskej únie
Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2019/589 z 11. apríla 2019, ktorým sa mení príloha III k nariadeniu (ES) č. 1251/2008, pokiaľ ide o zahrnutie Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska a niektorých z jeho závislých území Britskej koruny do zoznamu tretích krajín, území, oblastí alebo priestorov, z ktorých sa povoľuje dovoz zásielok živočíchov akvakultúry do Európskej únie
Zverejnené 11. apríl 2019 – Štvrtok
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2019/590 – L 100

Úradný vestník Európskej únie
Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2019/590 z 11. apríla 2019, ktorým sa mení príloha I k vykonávaciemu nariadeniu (EÚ) 2018/659, pokiaľ ide o zahrnutie Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska a niektorých z jeho závislých území Britskej koruny do zoznamov tretích krajín a častí území tretích krajín, z ktorých sa povoľuje dovoz živých zvierat čeľade koňovité a spermy, vajíčok a embryí zvierat čeľade koňovité do Únie
Zverejnené 11. apríl 2019 – Štvrtok
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2019/591 – L 100

Úradný vestník Európskej únie
Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2019/591 z 11. apríla 2019, ktorým sa mení príloha V k nariadeniu (ES) č. 136/2004, pokiaľ ide o zahrnutie Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska a niektorých z jeho závislých území Britskej koruny do zoznamu tretích krajín, z ktorých sa povoľuje dovoz zásielok sena a slamy do Únie
Zverejnené 11. apríl 2019 – Štvrtok