Na zlepšenie našich služieb používame na stránkach cookies. S podmienkami používania cookies, s podmienkami ochrany osobných údajovpodmienkami používania portálu som sa oboznámil, čo potvrdzujem zotrvaním na týchto stránkach.

PrihlásenieRegistrácia

Legislatívna knižnica (archív 26. marec 2019)

Zbierka zákonov Slovenskej republiky Úradný vestník Európskej únie Sledovanie legislatívneho procesu Pripravované predpisy Dôvodové správy a komentáre
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2019/486 – L 84

Úradný vestník Európskej únie
Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2019/486 z 19. marca 2019, ktorým sa do registra zaručených tradičných špecialít zapisuje názov „Schaf-Heumilch“/„Sheep's Haymilk“/„Latte fieno di pecora“/„Lait de foin de brebis“/„Leche de heno de oveja“ (ZTŠ)
Zverejnené 26. marec 2019 – Utorok
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2019/487 – L 84

Úradný vestník Európskej únie
Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2019/487 z 19. marca 2019, ktorým sa do registra zaručených tradičných špecialít zapisuje názov „Ziegen-Heumilch“/„Goat's Haymilk“/„Latte fieno di capra“/„Lait de foin de ch`evre“/„Leche de heno de cabra“ (ZTŠ)
Zverejnené 26. marec 2019 – Utorok
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2019/488 – L 84

Úradný vestník Európskej únie
Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2019/488 z 25. marca 2019, ktorým sa mení, pokiaľ ide o stanice GSS zriadené v lokalitách Ascension a Malvíny, vykonávacie rozhodnutie (EÚ) 2016/413, ktorým sa určuje lokalizácia pozemnej infraštruktúry systému zriadeného v rámci programu Galileo a ktorým sa prijímajú opatrenia potrebné na zabezpečenie jej fungovania, a o zrušení vykonávacieho rozhodnutia 2012/117/EÚ
Zverejnené 26. marec 2019 – Utorok


LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2019/489 – L 84

Úradný vestník Európskej únie
Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2019/489 z 25. marca 2019, ktorým sa mení príloha k vykonávaciemu rozhodnutiu 2014/709/EÚ o opatreniach na kontrolu zdravia zvierat v súvislosti s africkým morom ošípaných v určitých členských štátoch [oznámené pod číslom C(2019) 2338]
Zverejnené 26. marec 2019 – Utorok
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2019/490 – L 84

Úradný vestník Európskej únie
Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2019/490 z 25. marca 2019, ktorým sa mení príloha k vykonávaciemu rozhodnutiu (EÚ) 2017/247 o ochranných opatreniach v súvislosti s výskytom ohnísk vysokopatogénnej aviárnej influenzy v určitých členských štátoch [oznámené pod číslom C(2019) 2347]
Zverejnené 26. marec 2019 – Utorok