Na zlepšenie našich služieb používame na stránkach cookies. S podmienkami používania cookies, s podmienkami ochrany osobných údajovpodmienkami používania portálu som sa oboznámil, čo potvrdzujem zotrvaním na týchto stránkach.

PrihlásenieRegistrácia

Legislatívna knižnica (archív 18. marec 2019)

Zbierka zákonov Slovenskej republiky Úradný vestník Európskej únie Sledovanie legislatívneho procesu Pripravované predpisy Dôvodové správy a komentáre
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Informácia o podpísaní a predbežnom uplatňovaní Protokolu k Euro-stredomorskej dohode – L 74

Úradný vestník Európskej únie
Informácia o podpísaní a predbežnom uplatňovaní Protokolu k Euro-stredomorskej dohode, ktorou sa zakladá pridruženie medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na jednej strane a Izraelským štátom na strane druhej, na účely zohľadnenia pristúpenia Chorvátskej republiky k Európskej únii
Zverejnené 18. marec 2019 – Pondelok
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2019/423 – L 74

Úradný vestník Európskej únie
Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2019/423 z 13. marca 2019, ktorým sa udeľuje autorizácia Únie na skupinu biocídnych výrobkov s názvom „Skupina biocídnych výrobkov Novadan na dezinfekciu strukov“
Zverejnené 18. marec 2019 – Pondelok
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Nariadenie Komisie (EÚ) 2019/424 – L 74

Úradný vestník Európskej únie
Nariadenie Komisie (EÚ) 2019/424 z 15. marca 2019, ktorým sa stanovujú požiadavky na ekodizajn serverov a dátových úložísk podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2009/125/ES a ktorým sa mení nariadenie Komisie (EÚ) č. 617/2013
Zverejnené 18. marec 2019 – Pondelok


LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Rozhodnutie Rady (EÚ) 2019/425 – L 74

Úradný vestník Európskej únie
Rozhodnutie Rady (EÚ) 2019/425 z 12. marca 2019 o pozícii, ktorá sa má v mene Európskej únie zaujať v spoločnom výbore zriadenom Dohodou medzi Európskou úniou a Nórskym kráľovstvom o administratívnej spolupráci, boji proti podvodom a vymáhaní pohľadávok v oblasti dane z pridanej hodnoty
Zverejnené 18. marec 2019 – Pondelok
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Rozhodnutie Rady (EÚ) 2019/426 – L 74

Úradný vestník Európskej únie
Rozhodnutie Rady (EÚ) 2019/426 z 12. marca 2019, ktorým sa vymenúvajú člen a dvaja náhradníci Výboru regiónov navrhnutí Belgickým kráľovstvom
Zverejnené 18. marec 2019 – Pondelok
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Rozhodnutie Rady (EÚ) 2019/427 – L 74

Úradný vestník Európskej únie
Rozhodnutie Rady (EÚ) 2019/427 z 12. marca 2019, ktorým sa vymenúvajú člen a náhradník Výboru regiónov navrhnutí Spojeným kráľovstvom
Zverejnené 18. marec 2019 – Pondelok