Na zlepšenie našich služieb používame na stránkach cookies. S podmienkami používania cookies, s podmienkami ochrany osobných údajovpodmienkami používania portálu som sa oboznámil, čo potvrdzujem zotrvaním na týchto stránkach.

PrihlásenieRegistrácia

Legislatívna knižnica (archív 5. marec 2019)

Zbierka zákonov Slovenskej republiky Úradný vestník Európskej únie Sledovanie legislatívneho procesu Pripravované predpisy Dôvodové správy a komentáre
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Zbierka zákonov Slovenskej republiky

Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky č. 67/2019 Z. z.

Zbierka zákonov Slovenskej republiky
Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o zmene určenia ústredných orgánov depozitárovi Dohovoru o právomoci, rozhodnom práve, uznávaní a výkone a spolupráci v oblasti rodičovských práv a povinností a opatrení na ochranu dieťaťa z 19. októbra 1996
Zverejnené 5. marec 2019 – Utorok
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Zbierka zákonov Slovenskej republiky

Oznámenie Národnej banky Slovenska č. 68/2019 Z. z.

Zbierka zákonov Slovenskej republiky
Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní pamätných euromincí v nominálnej hodnote 2 eurá pri príležitosti 100. výročia úmrtia Milana Rastislava Štefánika

Štát vydania: Slovenská republika
Začiatok vydávania: apríl 2019
Zverejnené 5. marec 2019 – Utorok
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Zbierka zákonov Slovenskej republiky

Oznámenie Národnej banky Slovenska č. 69/2019 Z. z.

Zbierka zákonov Slovenskej republiky
Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní strieborných zberateľských euromincí v nominálnej hodnote 10 eur pri príležitosti 100. výročia úmrtia Milana Rastislava Štefánika

Štát vydania: Slovenská republika
Začiatok vydávania: apríl 2019
Zverejnené 5. marec 2019 – Utorok


LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Vykonávacie nariadenie Rady (EÚ) 2019/352 – L 64

Úradný vestník Európskej únie
Vykonávacie nariadenie Rady (EÚ) 2019/352 zo 4. marca 2019, ktorým sa vykonáva nariadenie (EÚ) č. 208/2014 o reštriktívnych opatreniach voči určitým osobám, subjektom a orgánom s ohľadom na situáciu na Ukrajine
Zverejnené 5. marec 2019 – Utorok
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2019/353 – L 64

Úradný vestník Európskej únie
Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2019/353 zo 4. marca 2019, ktorým sa dvestodeväťdesiaty piatykrát mení nariadenie Rady (ES) č. 881/2002, ktoré ukladá niektoré špecifické obmedzujúce opatrenia namierené proti niektorým osobám a subjektom spojeným s organizáciami ISIL (Dá'iš) a al-Káida
Zverejnené 5. marec 2019 – Utorok
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Rozhodnutie Rady (SZBP) 2019/354 – L 64

Úradný vestník Európskej únie
Rozhodnutie Rady (SZBP) 2019/354 zo 4. marca 2019, ktorým sa mení rozhodnutie 2014/119/SZBP o reštriktívnych opatreniach voči určitým osobám, subjektom a orgánom s ohľadom na situáciu na Ukrajine
Zverejnené 5. marec 2019 – Utorok
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Rozhodnutie Výboru veľvyslancov AKT – EÚ č. 1/2019 – L 64

Úradný vestník Európskej únie
Rozhodnutie Výboru veľvyslancov AKT – EÚ č. 1/2019 z 25. februára 2019, ktorým sa riaditeľovi Technického centra pre poľnohospodársku a vidiecku spoluprácu (CTA) udeľuje absolutórium v súvislosti s plnením rozpočtu centra v rozpočtovom roku 2017 [2019/355]
Zverejnené 5. marec 2019 – Utorok