Na zlepšenie našich služieb používame na stránkach cookies. S podmienkami používania cookies, s podmienkami ochrany osobných údajovpodmienkami používania portálu som sa oboznámil, čo potvrdzujem zotrvaním na týchto stránkach.

PrihlásenieRegistrácia

Legislatívna knižnica (archív 27. február 2019)

Zbierka zákonov Slovenskej republiky Úradný vestník Európskej únie Sledovanie legislatívneho procesu Pripravované predpisy Dôvodové správy a komentáre
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2019/330 – L 59

Úradný vestník Európskej únie
Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2019/330 z 11. decembra 2018, ktorým sa menia prílohy I a V k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 649/2012 o vývoze a dovoze nebezpečných chemikálií
Zverejnené 27. február 2019 – Streda
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2019/331 – L 59

Úradný vestník Európskej únie
Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2019/331 z 19. decembra 2018, ktorým sa ustanovujú prechodné pravidlá harmonizácie bezodplatného prideľovania emisných kvót podľa článku 10a smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/87/ES, platné v celej Únii
Zverejnené 27. február 2019 – Streda
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2019/332 – L 59

Úradný vestník Európskej únie
Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2019/332 z 20. februára 2019, ktorým sa do registra chránených označení pôvodu a chránených zemepisných označení zapisuje názov „Istra“ [Istra (CHOP)]
Zverejnené 27. február 2019 – Streda


LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Korigendum k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2005/36/ES – L 59

Úradný vestník Európskej únie
Korigendum k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2005/36/ES zo 7. septembra 2005 o uznávaní odborných kvalifikácií (Ú. v. EÚ L 255, 30.9.2005)
Zverejnené 27. február 2019 – Streda