Na zlepšenie našich služieb používame na stránkach cookies. S podmienkami používania cookies, s podmienkami ochrany osobných údajovpodmienkami používania portálu som sa oboznámil, čo potvrdzujem zotrvaním na týchto stránkach.

PrihlásenieRegistrácia

Legislatívna knižnica (archív 19. február 2019)

Zbierka zákonov Slovenskej republiky Úradný vestník Európskej únie Sledovanie legislatívneho procesu Pripravované predpisy Dôvodové správy a komentáre
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Zbierka zákonov Slovenskej republiky

Zákon č. 37/2019 Z. z.

Zbierka zákonov Slovenskej republiky
Zákon, ktorým sa dopĺňa zákon č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Zverejnené 19. február 2019 – Utorok
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Dôvodové správy a komentáre

Dôvodová správa k zákonu č. 37/2019 Z. z.

Dôvodové správy a komentáre
Dôvodová správa k zákonu č. 37/2019 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Zverejnené 19. február 2019 – Utorok
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Dôvodové správy a komentáre

Komentár k zákonu č. 37/2019 Z. z.

Dôvodové správy a komentáre
Komentár k zákonu č. 37/2019 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Zverejnené 19. február 2019 – Utorok


LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Nariadenie Rady (EÚ) 2019/278 – L 47

Úradný vestník Európskej únie
Nariadenie Rady (EÚ) 2019/278 z 18. februára 2019, ktorým sa mení nariadenie Rady (ES) č. 314/2004 o určitých reštriktívnych opatreniach voči Zimbabwe
Zverejnené 19. február 2019 – Utorok
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Vykonávacie nariadenie Rady (EÚ) 2019/279 – L 47

Úradný vestník Európskej únie
Vykonávacie nariadenie Rady (EÚ) 2019/279 z 18. februára 2019, ktorým sa vykonáva článok 11 ods. 4 nariadenia (EÚ) č. 753/2011 o reštriktívnych opatreniach voči určitým osobám, skupinám, podnikom a subjektom s ohľadom na situáciu v Afganistane
Zverejnené 19. február 2019 – Utorok
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2019/280 – L 47

Úradný vestník Európskej únie
Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2019/280 z 3. decembra 2018, ktorým sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 138/2004, pokiaľ ide o odkazy na európsky systém národných a regionálnych účtov v Európskej únii
Zverejnené 19. február 2019 – Utorok
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2019/281 – L 47

Úradný vestník Európskej únie
Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2019/281 z 12. februára 2019, ktorým sa do registra chránených označení pôvodu a chránených zemepisných označení zapisuje názov [„The Vale of Clwyd Denbigh Plum“ (CHOP)]
Zverejnené 19. február 2019 – Utorok
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2019/282 – L 47

Úradný vestník Európskej únie
Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2019/282 z 15. februára 2019, ktorým sa mení vykonávacie nariadenie (EÚ) 2016/2080, pokiaľ ide o lehoty na predkladanie ponúk
Zverejnené 19. február 2019 – Utorok
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2019/283 – L 47

Úradný vestník Európskej únie
Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2019/283 z 18. februára 2019, ktorým sa mení nariadenie Rady (ES) č. 314/2004 o určitých reštriktívnych opatreniach voči Zimbabwe
Zverejnené 19. február 2019 – Utorok
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Rozhodnutie Rady (SZBP) 2019/284 – L 47

Úradný vestník Európskej únie
Rozhodnutie Rady (SZBP) 2019/284 z 18. februára 2019, ktorým sa mení rozhodnutie 2011/101/SZBP o reštriktívnych opatreniach voči Zimbabwe
Zverejnené 19. február 2019 – Utorok
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Vykonávacie rozhodnutie Rady (SZBP) 2019/285 – L 47

Úradný vestník Európskej únie
Vykonávacie rozhodnutie Rady (SZBP) 2019/285 z 18. februára 2019, ktorým sa vykonáva rozhodnutie 2011/486/SZBP o reštriktívnych opatreniach voči určitým osobám, skupinám, podnikom a subjektom s ohľadom na situáciu v Afganistane
Zverejnené 19. február 2019 – Utorok
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Rozhodnutie Komisie (EÚ) 2019/286 – L 47

Úradný vestník Európskej únie
Rozhodnutie Komisie (EÚ) 2019/286 z 12. februára 2019 o navrhovanej iniciatíve občanov s názvom „Žiadajme inteligentnejšiu reguláciu vapingu!“ [oznámené pod číslom C(2019) 926]
Zverejnené 19. február 2019 – Utorok
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Rozhodnutie Rady (EÚ) 2019/274 – L 47

Úradný vestník Európskej únie
Rozhodnutie Rady (EÚ) 2019/274 z 11. januára 2019 o podpise, v mene Európskej únie a Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu, Dohody o vystúpení Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska z Európskej únie a z Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu
Zverejnené 19. február 2019 – Utorok