Na zlepšenie našich služieb používame na stránkach cookies. S podmienkami používania cookies, s podmienkami ochrany osobných údajovpodmienkami používania portálu som sa oboznámil, čo potvrdzujem zotrvaním na týchto stránkach.

PrihlásenieRegistrácia

Legislatívna knižnica (archív 14. február 2019)

Zbierka zákonov Slovenskej republiky Úradný vestník Európskej únie Sledovanie legislatívneho procesu Pripravované predpisy Dôvodové správy a komentáre
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2019/254 – L 43

Úradný vestník Európskej únie
Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2019/254 z 9. novembra 2018, ktorým sa upravuje príloha III k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1315/2013 o usmerneniach Únie pre rozvoj transeurópskej dopravnej siete
Zverejnené 14. február 2019 – Štvrtok
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2019/255 – L 43

Úradný vestník Európskej únie
Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2019/255 z 13. februára 2019, ktorým sa mení vykonávacie nariadenie (EÚ) č. 821/2014, ktorým sa stanovujú pravidlá uplatňovania nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013, pokiaľ ide o podrobné pravidlá pre prevod a správu programových príspevkov, podávanie správ o finančných nástrojoch, technické vlastnosti informačných a komunikačných opatrení týkajúcich sa operácií a systém na zaznamenávanie a uchovávanie údajov
Zverejnené 14. február 2019 – Štvrtok
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2019/256 – L 43

Úradný vestník Európskej únie
Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2019/256 z 13. februára 2019, ktorým sa mení vykonávacie nariadenie (EÚ) 2015/207, pokiaľ ide o zmeny formátov na predkladanie informácií o veľkom projekte, vzoru spoločného akčného plánu, vzoru správ o vykonávaní cieľa Investovanie do rastu a zamestnanosti a vzoru správ o vykonávaní cieľa Európska územná spolupráca a ktorým sa opravuje uvedené nariadenie, pokiaľ ide o údaje na účely preskúmania výkonnosti a výkonnostného rámca
Zverejnené 14. február 2019 – Štvrtok


LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2019/257 – L 43

Úradný vestník Európskej únie
Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2019/257 z 13. februára 2019, ktorým sa dvestodeväťdesiaty štvrtýkrát mení nariadenie Rady (ES) č. 881/2002, ktoré ukladá niektoré špecifické obmedzujúce opatrenia namierené proti niektorým osobám a subjektom spojeným s organizáciami ISIL (Dá'iš) a al-Káida
Zverejnené 14. február 2019 – Štvrtok
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Rozhodnutie Spoločného výboru EÚ – Švajčiarsko č. 1/2019 – L 43

Úradný vestník Európskej únie
Rozhodnutie Spoločného výboru EÚ – Švajčiarsko č. 1/2019 z 29. januára 2019, ktorým sa menia tabuľky III a IV protokolu č. 2 k Dohode medzi Európskym hospodárskym spoločenstvom a Švajčiarskou konfederáciou z 22. júla 1972 v znení zmien [2019/258]
Zverejnené 14. február 2019 – Štvrtok