Na zlepšenie našich služieb používame na stránkach cookies. S podmienkami používania cookies, s podmienkami ochrany osobných údajovpodmienkami používania portálu som sa oboznámil, čo potvrdzujem zotrvaním na týchto stránkach.

PrihlásenieRegistrácia

Legislatívna knižnica (archív 23. november 2018)

Zbierka zákonov Slovenskej republiky Úradný vestník Európskej únie Sledovanie legislatívneho procesu Pripravované predpisy Dôvodové správy a komentáre
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Nariadenie Komisie (EÚ) 2018/1833 – L 298

Úradný vestník Európskej únie
Nariadenie Komisie (EÚ) 2018/1833 z 19. novembra 2018, ktorým sa plavidlám plaviacim sa pod vlajkou Dánska zakazuje lov mieňa veľkého vo vodách Únie zóny 3a
Zverejnené 23. november 2018 – Piatok
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Nariadenie Komisie (EÚ) 2018/1834 – L 298

Úradný vestník Európskej únie
Nariadenie Komisie (EÚ) 2018/1834 z 19. novembra 2018, ktorým sa plavidlám plaviacim sa pod vlajkou Španielska zakazuje lov raje vlnkovanej vo vodách Únie zóny 8
Zverejnené 23. november 2018 – Piatok
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Nariadenie Komisie (EÚ) 2018/1835 – L 298

Úradný vestník Európskej únie
Nariadenie Komisie (EÚ) 2018/1835 z 19. novembra 2018, ktorým sa plavidlám plaviacim sa pod vlajkou Španielska zakazuje lov raje vlnkovanej vo vodách Únie zóny 9
Zverejnené 23. november 2018 – Piatok


LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Nariadenie Komisie (EÚ) 2018/1836 – L 298

Úradný vestník Európskej únie
Nariadenie Komisie (EÚ) 2018/1836 z 19. novembra 2018, ktorým sa plavidlám plaviacim sa pod vlajkou Španielska zakazuje lov tresky tmavej v zóne 6 a vo vodách Únie a v medzinárodných vodách zón 5b, 12 a 14
Zverejnené 23. november 2018 – Piatok
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2018/1837 – L 298

Úradný vestník Európskej únie
Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2018/1837 z 22. novembra 2018 o minimálnej predajnej cene sušeného odstredeného mlieka pre dvadsiatu ôsmu čiastkovú výzvu na predkladanie ponúk v rámci verejnej súťaže vyhlásenej vykonávacím nariadením (EÚ) 2016/2080
Zverejnené 23. november 2018 – Piatok
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Rozhodnutie Rady (EÚ) 2018/1838 – L 298

Úradný vestník Európskej únie
Rozhodnutie Rady (EÚ) 2018/1838 z 19. novembra 2018 o pozícii, ktorá sa má v mene Európskej únie zaujať vo Výbore pre pridruženie v zložení pre otázky obchodu zriadenom Dohodou o pridružení medzi Európskou úniou a Európskym spoločenstvom pre atómovú energiu a ich členskými štátmi na jednej strane a Ukrajinou na strane druhej
Zverejnené 23. november 2018 – Piatok
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Vykonávacie rozhodnutie Rady (EÚ) 2018/1839 – L 298

Úradný vestník Európskej únie
Vykonávacie rozhodnutie Rady (EÚ) 2018/1839 z 19. novembra 2018 o začatí automatizovanej výmeny daktyloskopických údajov v Írsku
Zverejnené 23. november 2018 – Piatok
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Rozhodnutie Komisie (EÚ) 2018/1840 – L 298

Úradný vestník Európskej únie
Rozhodnutie Komisie (EÚ) 2018/1840 z 10. augusta 2018 o štátnej pomoci SA.33229 (2018/N-4) (ex 2017/C-3) – Slovinsko – Zmena reštrukturalizačných záväzkov banky Nova Ljubljanska Banka d.d. [oznámené pod číslom C(2018) 5537]
Zverejnené 23. november 2018 – Piatok
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2018/1841 – L 298

Úradný vestník Európskej únie
Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2018/1841 zo 16. novembra 2018, ktorým sa z financovania Európskou úniou vylučujú určité výdavky vynaložené členskými štátmi v rámci Európskeho poľnohospodárskeho záručného fondu (EPZF) a v rámci Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV) [oznámené pod číslom C(2018) 7424]
Zverejnené 23. november 2018 – Piatok
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2018/1842 – L 298

Úradný vestník Európskej únie
Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2018/1842 z 22. novembra 2018, ktorým sa mení príloha k vykonávaciemu rozhodnutiu (EÚ) 2017/247 o ochranných opatreniach v súvislosti s výskytom ohnísk vysokopatogénnej aviárnej influenzy v určitých členských štátoch [oznámené pod číslom C(2018) 7911]
Zverejnené 23. november 2018 – Piatok