Na zlepšenie našich služieb používame na stránkach cookies. S podmienkami používania cookies, s podmienkami ochrany osobných údajovpodmienkami používania portálu som sa oboznámil, čo potvrdzujem zotrvaním na týchto stránkach.

PrihlásenieRegistrácia

Legislatívna knižnica (archív 22. november 2018)

Zbierka zákonov Slovenskej republiky Úradný vestník Európskej únie Sledovanie legislatívneho procesu Pripravované predpisy Dôvodové správy a komentáre
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Zbierka zákonov Slovenskej republiky

Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 325/2018 Z. z.

Zbierka zákonov Slovenskej republiky
Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorým sa mení opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 7/2009 Z. z., ktorým sa ustanovuje zoznam pomôcok a maximálne zohľadňované sumy z ceny pomôcok v znení opatrenia Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 345/2016 Z. z.
Zverejnené 22. november 2018 – Štvrtok
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Zmeny Colného dohovoru o medzinárodnej preprave tovaru – L 296

Úradný vestník Európskej únie
Zmeny Colného dohovoru o medzinárodnej preprave tovaru na podklade karnetov TIR (Dohovor TIR z roku 1975)
Zverejnené 22. november 2018 – Štvrtok
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Zbierka zákonov Slovenskej republiky

Oznámenie Národnej banky Slovenska č. 326/2018 Z. z.

Zbierka zákonov Slovenskej republiky
Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia zo 6. novembra 2018 č. 13/2018 o registri krytých dlhopisov
Zverejnené 22. november 2018 – Štvrtok


LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Nariadenie Komisie (EÚ) 2018/1798 – L 296

Úradný vestník Európskej únie
Nariadenie Komisie (EÚ) 2018/1798 z 21. novembra 2018, ktorým sa vykonáva nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 808/2004 o štatistikách Spoločenstva o informačnej spoločnosti za referenčný rok 2019
Zverejnené 22. november 2018 – Štvrtok
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2018/1799 – L 296

Úradný vestník Európskej únie
Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2018/1799 z 21. novembra 2018 o prechodnom priamom štatistickom opatrení zameranom na zverejňovanie vybraných tém sčítania obyvateľov, domov a bytov v roku 2021 geokódovaných na sieť s bunkami s rozlohou bunky 1 km2
Zverejnené 22. november 2018 – Štvrtok
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Zbierka zákonov Slovenskej republiky

Oznámenie Národnej banky Slovenska č. 327/2018 Z. z.

Zbierka zákonov Slovenskej republiky
Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia zo 6. novembra 2018 č. 14/2018 o predkladaní hlásenia z registra krytých dlhopisov a z registra hypoték na účely vykonávania dohľadu
Zverejnené 22. november 2018 – Štvrtok
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2018/1800 – L 296

Úradný vestník Európskej únie
Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2018/1800 z 21. novembra 2018, ktorým sa stanovujú spúšťacie objemy na roky 2019 a 2020 na účely možného uplatňovania dodatočných dovozných ciel na určité druhy ovocia a zeleniny
Zverejnené 22. november 2018 – Štvrtok
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Vykonávacie rozhodnutie Rady (EÚ) 2018/1801 – L 296

Úradný vestník Európskej únie
Vykonávacie rozhodnutie Rady (EÚ) 2018/1801 z 19. novembra 2018 o začatí automatizovanej výmeny údajov o DNA v Írsku
Zverejnené 22. november 2018 – Štvrtok
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Vykonávacie rozhodnutie Rady (EÚ) 2018/1802 – L 296

Úradný vestník Európskej únie
Vykonávacie rozhodnutie Rady (EÚ) 2018/1802 z 19. novembra 2018 o začatí automatizovanej výmeny daktyloskopických údajov v Chorvátsku
Zverejnené 22. november 2018 – Štvrtok
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Zbierka zákonov Slovenskej republiky

Oznámenie Národnej banky Slovenska č. 328/2018 Z. z.

Zbierka zákonov Slovenskej republiky
Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia zo 6. novembra 2018 č. 15/2018, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Národnej banky Slovenska č. 16/2014 o uverejňovaní informácií bankami a pobočkami zahraničných bánk v znení opatrenia Národnej banky Slovenska č. 13/2015
Zverejnené 22. november 2018 – Štvrtok
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2018/1803 – L 296

Úradný vestník Európskej únie
Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2018/1803 z 20. novembra 2018, na základe ktorého sa Francúzsko oprávňuje uzatvoriť dohodu so Svätým Bartolomejom, ostrovmi Saint Pierre a Miquelon, Novou Kaledóniou, Francúzskou Polynéziou a ostrovmi Wallis a Futuna, aby sa s prevodmi finančných prostriedkov medzi Francúzskom a týmito územiami zaobchádzalo ako s prevodmi finančných prostriedkov v rámci Francúzska v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/847 [oznámené pod číslom C(2018) 7434]
Zverejnené 22. november 2018 – Štvrtok
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Rozhodnutie Spoločného výboru EHP č. 244/2016 – L 296

Úradný vestník Európskej únie
Rozhodnutie Spoločného výboru EHP č. 244/2016 z 2. decembra 2016, ktorým sa mení príloha XIII (Doprava) k Dohode o EHP [2018/1804]
Zverejnené 22. november 2018 – Štvrtok
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Korigendum k rozhodnutiu Rady (SZBP) 2018/1787 – L 296

Úradný vestník Európskej únie
Korigendum k rozhodnutiu Rady (SZBP) 2018/1787 z 19. novembra 2018, ktorým sa mení a predlžuje rozhodnutie 2010/96/SZBP o vojenskej misii Európskej únie na podporu výcviku bezpečnostných síl Somálska (Ú. v. EÚ L 293, 20.11.2018)
Zverejnené 22. november 2018 – Štvrtok
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Korigendum ku zmenám Rokovacieho poriadku Všeobecného súdu – L 296

Úradný vestník Európskej únie
Korigendum ku zmenám Praktických vykonávacích ustanovení Rokovacieho poriadku Všeobecného súdu (Ú. v. EÚ L 294, 21.11.2018)
Zverejnené 22. november 2018 – Štvrtok
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Korigendum k rozhodnutiu Rady (EÚ) 2018/1464 – L 296

Úradný vestník Európskej únie
Korigendum k rozhodnutiu Rady (EÚ) 2018/1464 z 28. septembra 2018 o pozícii, ktorá sa má v mene Európskej únie prijať vo Výbore pre obchod a udržateľný rozvoj CETA zriadenom Komplexnou hospodárskou a obchodnou dohodou medzi Kanadou na jednej strane a Európskou úniou a jej členskými štátmi na strane druhej, pokiaľ ide o stanovenie zoznamov osôb ochotných vykonávať funkciu člena skupiny odborníkov podľa dvadsiatej tretej kapitoly a dvadsiatej štvrtej kapitoly dohody (Ú. v. EÚ L 245, 1.10.2018)
Zverejnené 22. november 2018 – Štvrtok