Na zlepšenie našich služieb používame na stránkach cookies. S podmienkami používania cookies, s podmienkami ochrany osobných údajovpodmienkami používania portálu som sa oboznámil, čo potvrdzujem zotrvaním na týchto stránkach.

PrihlásenieRegistrácia

Legislatívna knižnica (archív 9. november 2018)

Zbierka zákonov Slovenskej republiky Úradný vestník Európskej únie Sledovanie legislatívneho procesu Pripravované predpisy Dôvodové správy a komentáre
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Zbierka zákonov Slovenskej republiky

Zákon č. 302/2018 Z. z.

Zbierka zákonov Slovenskej republiky
Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 71/2013 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon č. 290/2016 Z. z. o podpore malého a stredného podnikania a o zmene a doplnení zákona č. 71/2013 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 177/2018 Z. z.
Zverejnené 9. november 2018 – Piatok
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Dôvodové správy a komentáre

Dôvodová správa k zákonu č. 302/2018 Z. z.

Dôvodové správy a komentáre
Dôvodová správa k zákonu č. 302/2018 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 71/2013 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon č. 290/2016 Z. z. o podpore malého a stredného podnikania a o zmene a doplnení zákona č. 71/2013 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 177/2018 Z. z.
Zverejnené 9. november 2018 – Piatok
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Dôvodové správy a komentáre

Komentár k zákonu č. 302/2018 Z. z.

Dôvodové správy a komentáre
Komentár k zákonu č. 302/2018 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 71/2013 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon č. 290/2016 Z. z. o podpore malého a stredného podnikania a o zmene a doplnení zákona č. 71/2013 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 177/2018 Z. z.
Zverejnené 9. november 2018 – Piatok


LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2018/1627 – L 281

Úradný vestník Európskej únie
Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2018/1627 z 9. októbra 2018, ktorým sa mení vykonávacie nariadenie (EÚ) č. 680/2014, pokiaľ ide o obozretné oceňovanie na vykazovanie na účely dohľadu
Zverejnené 9. november 2018 – Piatok
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Zbierka zákonov Slovenskej republiky

Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 303/2018 Z. z.

Zbierka zákonov Slovenskej republiky
Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia zo 17. októbra 2018 č. MF/013613/2018-74, ktorým sa mení opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 13. apríla 2016 č. MF/006250/2016-74, ktorým sa ustanovuje skúšobný poriadok na vykonanie audítorskej skúšky, skúšky spôsobilosti a preskúšania
Zverejnené 9. november 2018 – Piatok
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Zbierka zákonov Slovenskej republiky

Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky č. 304/2018 Z. z.

Zbierka zákonov Slovenskej republiky
Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o podpísaní Dohody medzi Ministerstvom financií Slovenskej republiky a Ministerstvom financií Českej republiky o automatickej výmene informácií v oblasti dane z pridanej hodnoty
Zverejnené 9. november 2018 – Piatok
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Rozhodnutie Európskej centrálnej banky (EÚ) 2018/1625 – L 280

Úradný vestník Európskej únie
Rozhodnutie Európskej centrálnej banky (EÚ) 2018/1625 z 8. októbra 2018, ktorým sa mení rozhodnutie ECB/2007/7 o podmienkach TARGET2-ECB (ECB/2018/24)
Zverejnené 9. november 2018 – Piatok
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Usmernenie Európskej centrálnej banky (EÚ) 2018/1626 – L 280

Úradný vestník Európskej únie
Usmernenie Európskej centrálnej banky (EÚ) 2018/1626 z 3. augusta 2018, ktorým sa mení usmernenie ECB/2012/27 o Transeurópskom automatizovanom expresnom systéme hrubého vyrovnania platieb v reálnom čase (TARGET2) (ECB/2018/20)
Zverejnené 9. november 2018 – Piatok
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Rozhodnutie Rady (EÚ) 2018/1676 – L 279

Úradný vestník Európskej únie
Rozhodnutie Rady (EÚ) 2018/1676 z 15. októbra 2018 o podpise Dohody o ochrane investícií medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a Singapurskou republikou na strane druhej v mene Európskej únie
Zverejnené 9. november 2018 – Piatok
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Nariadenie Komisie (EÚ) 2018/1677 – L 279

Úradný vestník Európskej únie
Nariadenie Komisie (EÚ) 2018/1677 z 5. novembra 2018, ktorým sa plavidlám plaviacim sa pod vlajkou Belgicka zakazuje lov soley európskej v zónach 7 h, 7j a 7k
Zverejnené 9. november 2018 – Piatok
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Nariadenie Komisie (EÚ) 2018/1678 – L 279

Úradný vestník Európskej únie
Nariadenie Komisie (EÚ) 2018/1678 z 5. novembra 2018, ktorým sa plavidlám plaviacim sa pod vlajkou Belgicka zakazuje lov tresky jednoškvrnnej v zónach 7b-k, 8, 9 a 10 a vo vodách Únie oblasti CECAF 34.1.1
Zverejnené 9. november 2018 – Piatok
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Nariadenie Komisie (EÚ) 2018/1679 – L 279

Úradný vestník Európskej únie
Nariadenie Komisie (EÚ) 2018/1679 z 5. novembra 2018, ktorým sa plavidlám plaviacim sa pod vlajkou Litvy zakazuje lov stavridy Trachurus murphyi v oblasti dohovoru SPRFMO
Zverejnené 9. november 2018 – Piatok
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Nariadenie Komisie (EÚ) 2018/1680 – L 279

Úradný vestník Európskej únie
Nariadenie Komisie (EÚ) 2018/1680 z 5. novembra 2018, ktorým sa plavidlám plaviacim sa pod vlajkou Belgicka zakazuje lov platesy veľkej v zónach 7h, 7j a 7k
Zverejnené 9. november 2018 – Piatok
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Nariadenie Komisie (EÚ) 2018/1681 – L 279

Úradný vestník Európskej únie
Nariadenie Komisie (EÚ) 2018/1681 z 5. novembra 2018, ktorým sa plavidlám plaviacim sa pod vlajkou Holandska zakazuje lov stavridy Trachurus murphyi v oblasti dohovoru SPRFMO
Zverejnené 9. november 2018 – Piatok
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Nariadenie Komisie (EÚ) 2018/1682 – L 279

Úradný vestník Európskej únie
Nariadenie Komisie (EÚ) 2018/1682 z 5. novembra 2018, ktorým sa plavidlám plaviacim sa pod vlajkou Poľska zakazuje lov stavridy Trachurus murphyi v oblasti dohovoru SPRFMO
Zverejnené 9. november 2018 – Piatok
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Nariadenie Komisie (EÚ) 2018/1683 – L 279

Úradný vestník Európskej únie
Nariadenie Komisie (EÚ) 2018/1683 z 5. novembra 2018, ktorým sa plavidlám plaviacim sa pod vlajkou Nemecka zakazuje lov stavridy Trachurus murphyi v oblasti dohovoru SPRFMO
Zverejnené 9. november 2018 – Piatok
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2018/1684 – L 279

Úradný vestník Európskej únie
Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2018/1684 z 8. novembra 2018, ktorým sa ukladá konečné antidumpingové clo na dovoz pákových mechaník s pôvodom v Čínskej ľudovej republike po revíznom prešetrovaní pred uplynutím platnosti podľa článku 11 ods. 2 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/1036
Zverejnené 9. november 2018 – Piatok
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2018/1685 – L 279

Úradný vestník Európskej únie
Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2018/1685 z 8. novembra 2018 o jednotných podmienkach na zasielanie časových radov pre nové regionálne členenie podľa nariadenia (ES) č. 1059/2003
Zverejnené 9. november 2018 – Piatok
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2018/1686 – L 279

Úradný vestník Európskej únie
Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2018/1686 z 8. novembra 2018 o minimálnej predajnej cene sušeného odstredeného mlieka pre dvadsiatu siedmu čiastkovú výzvu na predkladanie ponúk v rámci verejnej súťaže vyhlásenej vykonávacím nariadením (EÚ) 2016/2080
Zverejnené 9. november 2018 – Piatok
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2018/1687 – L 279

Úradný vestník Európskej únie
Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2018/1687 zo 7. novembra 2018, ktorým sa mení rozhodnutie 2007/25/ES o určitých ochranných opatrenia v súvislosti s vysokopatogénnou vtáčou chrípkou a premiestňovaním vtákov ako spoločenských zvierat v sprievode ich majiteľov do Spoločenstva, pokiaľ ide o obdobie jeho uplatňovania [oznámené pod číslom C(2018) 7240]
Zverejnené 9. november 2018 – Piatok
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2018/1688 – L 279

Úradný vestník Európskej únie
Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2018/1688 zo 7. novembra 2018, ktorým sa udeľujú Slovensku výnimky, pokiaľ ide o poskytovanie štatistiky podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1099/2008 o energetickej štatistike [oznámené pod číslom C(2018) 7304]
Zverejnené 9. november 2018 – Piatok
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2018/1689 – L 279

Úradný vestník Európskej únie
Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2018/1689 z 8. novembra 2018, ktorým sa mení príloha k vykonávaciemu rozhodnutiu 2014/709/EÚ o opatreniach na kontrolu zdravia zvierat v súvislosti s africkým morom ošípaných v určitých členských štátoch [oznámené pod číslom C(2018) 7511]
Zverejnené 9. november 2018 – Piatok