Na zlepšenie našich služieb používame na stránkach cookies. S podmienkami používania cookies, s podmienkami ochrany osobných údajovpodmienkami používania portálu som sa oboznámil, čo potvrdzujem zotrvaním na týchto stránkach.

PrihlásenieRegistrácia

Legislatívna knižnica

Zbierka zákonov Slovenskej republiky Úradný vestník Európskej únie Sledovanie legislatívneho procesu Pripravované predpisy Dôvodové správy a komentáre
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Zbierka zákonov Slovenskej republiky

Zákon č. 236/2021 Z. z.

Zbierka zákonov Slovenskej republiky
Zákon, ktorým sa dopĺňa zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov
Zverejnené 11. jún 2021 – Piatok
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Dôvodové správy a komentáre

Dôvodová správa k zákonu č. 236/2021 Z. z.

Dôvodové správy a komentáre
Dôvodová správa k zákonu č. 236/2021 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov
Zverejnené 11. jún 2021 – Piatok
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Dôvodové správy a komentáre

Komentár k zákonu č. 236/2021 Z. z.

Dôvodové správy a komentáre
Komentár k zákonu č. 236/2021 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov
Zverejnené 11. jún 2021 – Piatok


LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2021/821 – L 206

Úradný vestník Európskej únie
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2021/821 z 20. mája 2021, ktorým sa stanovuje režim Únie na kontrolu vývozov, sprostredkovania, technickej pomoci, tranzitu a transferu položiek s dvojakým použitím (prepracované znenie)
Zverejnené 11. jún 2021 – Piatok
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Zbierka zákonov Slovenskej republiky

Uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 237/2021 Z. z.

Zbierka zákonov Slovenskej republiky
Uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 327 k návrhu aktualizácie mapy okresov podľa aktuálnej rizikovosti s ohľadom na šírenie ochorenia COVID-19
Zverejnené 11. jún 2021 – Piatok
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2021/937 – L 205

Úradný vestník Európskej únie
Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2021/937 zo 4. júna 2021, ktorým sa schvaľuje zmena špecifikácie zemepisného označenia liehoviny zapísaného do registra [Hamburger Kümmel]
Zverejnené 11. jún 2021 – Piatok
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2021/938 – L 205

Úradný vestník Európskej únie
Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2021/938 zo 4. júna 2021, ktorým sa do registra chránených označení pôvodu a chránených zemepisných označení zapisuje názov [„Cerise des coteaux du Ventoux“ (CHZO)]
Zverejnené 11. jún 2021 – Piatok
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2021/939 – L 205

Úradný vestník Európskej únie
Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2021/939 z 10. júna 2021, ktorým sa ukladá predbežné antidumpingové clo na dovoz monoetylénglykolu s pôvodom v Spojených štátoch amerických a Saudskoarabskom kráľovstve
Zverejnené 11. jún 2021 – Piatok
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2021/940 – L 205

Úradný vestník Európskej únie
Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2021/940 z 10. júna 2021, ktorým sa ukladá predbežné antidumpingové clo na dovoz brezovej preglejky s pôvodom v Rusku
Zverejnené 11. jún 2021 – Piatok
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2021/941 – L 205

Úradný vestník Európskej únie
Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2021/941 z 10. júna 2021, ktorým sa stanovuje osobitný postup identifikácie ťažkých úžitkových vozidiel, ktoré sú osvedčené ako profesionálne vozidlá, ale nie sú ako také zaevidované, a uplatnenia korekcií na ročné priemerné špecifické emisie CO2 výrobcu s cieľom zohľadniť tieto vozidlá
Zverejnené 11. jún 2021 – Piatok
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2021/942 – L 205

Úradný vestník Európskej únie
Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2021/942 z 10. júna 2021, ktorým sa stanovujú pravidlá uplatňovania smernice Rady 2006/112/ES, pokiaľ ide o zostavenie zoznamu tretích krajín, s ktorými Únia uzavrela dohodu o vzájomnej pomoci s podobným rozsahom, ako má smernica Rady 2010/24/EÚ a nariadenie Rady (EÚ) č. 904/2010
Zverejnené 11. jún 2021 – Piatok
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Usmernenie Európskej centrálnej banky (EÚ) 2021/830 – L 208

Úradný vestník Európskej únie
Usmernenie Európskej centrálnej banky (EÚ) 2021/830 z 26. marca 2021 o štatistike bilančných položiek a úrokových sadzieb peňažných finančných inštitúcií (ECB/2021/11)
Zverejnené 11. jún 2021 – Piatok
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Usmernenie Európskej centrálnej banky (EÚ) 2021/831 – L 208

Úradný vestník Európskej únie
Usmernenie Európskej centrálnej banky (EÚ) 2021/831 z 26. marca 2021 o štatistických informáciách, ktoré sa majú vykazovať o finančných sprostredkovateľoch iných ako peňažné finančné inštitúcie (ECB/2021/12)
Zverejnené 11. jún 2021 – Piatok
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Usmernenie Európskej centrálnej banky (EÚ) 2021/832 – L 208

Úradný vestník Európskej únie
Usmernenie Európskej centrálnej banky (EÚ) 2021/832 z 26. marca 2021 o požiadavkách na vykazovanie štatistiky platieb (ECB/2021/13)
Zverejnené 11. jún 2021 – Piatok
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Usmernenie Európskej centrálnej banky (EÚ) 2021/833 – L 208

Úradný vestník Európskej únie
Usmernenie Európskej centrálnej banky (EÚ) 2021/833 z 26. marca 2021 o štatistických informáciách, ktoré sa majú vykazovať o konsolidovaných bankových údajoch (ECB/2021/14)
Zverejnené 11. jún 2021 – Piatok
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Usmernenie Európskej centrálnej banky (EÚ) 2021/834 – L 208

Úradný vestník Európskej únie
Usmernenie Európskej centrálnej banky (EÚ) 2021/834 z 26. marca 2021 o štatistických informáciách, ktoré sa majú vykazovať o emisiách cenných papierov (ECB/2021/15)
Zverejnené 11. jún 2021 – Piatok
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Usmernenie Európskej centrálnej banky (EÚ) 2021/835 – L 208

Úradný vestník Európskej únie
Usmernenie Európskej centrálnej banky (EÚ) 2021/835 z 26. marca 2021, ktorým sa zrušuje usmernenie ECB/2014/15 o menovej a finančnej štatistike (ECB/2021/16)
Zverejnené 11. jún 2021 – Piatok
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Rozhodnutie Rady (EÚ) 2021/929 – L 207

Úradný vestník Európskej únie
Rozhodnutie Rady (EÚ) 2021/929 zo 6. mája 2021 o úprave styku medzi Generálnym sekretariátom Rady a zástupcami záujmových skupín
Zverejnené 11. jún 2021 – Piatok
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2021/821 – L 206

Úradný vestník Európskej únie
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2021/821 z 20. mája 2021, ktorým sa stanovuje režim Únie na kontrolu vývozov, sprostredkovania, technickej pomoci, tranzitu a transferu položiek s dvojakým použitím (prepracovanéa znenie)
Zverejnené 11. jún 2021 – Piatok
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Zbierka zákonov Slovenskej republiky

Rozhodnutie predsedu Národnej rady SR č. 235/2021 Z. z.

Zbierka zákonov Slovenskej republiky
Rozhodnutie predsedu Národnej rady Slovenskej republiky o vyhlásení volieb do orgánov samosprávy obcí
Zverejnené 10. jún 2021 – Štvrtok