Na zlepšenie našich služieb používame na stránkach cookies. S podmienkami používania cookies, s podmienkami ochrany osobných údajovpodmienkami používania portálu som sa oboznámil, čo potvrdzujem zotrvaním na týchto stránkach.

PrihlásenieRegistrácia

Legislatívna knižnica

Zbierka zákonov Slovenskej republiky Úradný vestník Európskej únie Sledovanie legislatívneho procesu Pripravované predpisy Dôvodové správy a komentáre
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2021/1484 – L 328

Úradný vestník Európskej únie
Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2021/1484 z 8. septembra 2021 o žiadosti o registráciu európskej iniciatívy občanov s názvom „Zabezpečenie súladu spoločnej obchodnej politiky so zmluvami EÚ a dodržiavania medzinárodného práva“ podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/788 [oznámené pod číslom C(2021) 6607]
Zverejnené 16. september 2021 – Štvrtok
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2021/1485 – L 328

Úradný vestník Európskej únie
Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2021/1485 z 15. septembra 2021, ktorým sa mení vykonávacie rozhodnutie (EÚ) 2021/641 o núdzových opatreniach v súvislosti s výskytom ohnísk vysokopatogénnej aviárnej influenzy v určitých členských štátoch [oznámené pod číslom C(2021) 6765]
Zverejnené 16. september 2021 – Štvrtok
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Rozhodnutie Európskej centrálnej banky (EÚ) 2021/1486 – L 328

Úradný vestník Európskej únie
Rozhodnutie Európskej centrálnej banky (EÚ) 2021/1486 zo 7. septembra 2021 o prijatí vnútorných pravidiel týkajúcich sa obmedzení práv dotknutých osôb v súvislosti s úlohami Európskej centrálnej banky, ktoré sa týkajú prudenciálneho dohľadu nad úverovými inštitúciami (ECB/2021/42)
Zverejnené 16. september 2021 – Štvrtok


LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Rozhodnutie Spoločného výboru (EÚ) 2021/1487 – L 328

Úradný vestník Európskej únie
Rozhodnutie Spoločného výboru EÚ – Organizácia pre oslobodenie Palestíny č. 1/2021 z 30. augusta 2021, ktorým sa mení Európsko-stredomorská dočasná dohoda o pridružení o obchode a spolupráci medzi Európskym spoločenstvom, na jednej strane, a Organizáciou pre oslobodenie Palestíny v prospech palestínskych orgánov Západného brehu a Pásma Gazy, na druhej strane, nahradením protokolu 3 k dohode týkajúceho sa vymedzenia pojmu „pôvodné výrobky“ a metód administratívnej spolupráce [2021/1487]
Zverejnené 16. september 2021 – Štvrtok
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Rozhodnutie Výboru pre obchod (EÚ) 2021/1488 – L 328

Úradný vestník Európskej únie
Rozhodnutie Výboru pre obchod medzi EÚ a Kolumbiou, Peru a Ekvádorom č. 2/2021 zo 17. augusta 2021, ktorým sa menia rozhodnutia č. 1/2014, č. 2/2014, č. 3/2014, č. 4/2014 a č. 5/2014 s cieľom zohľadniť pristúpenie Ekvádoru k Dohode o obchode medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a Kolumbiou, Peru a Ekvádorom na strane druhej a aktualizovať zoznamy rozhodcov a expertov v oblasti obchodu a trvalo udržateľného rozvoja [2021/1488]
Zverejnené 16. september 2021 – Štvrtok
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2021/1483 – L 327

Úradný vestník Európskej únie
Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2021/1483 z 15. septembra 2021, ktorým sa po revíznom prešetrovaní pred uplynutím platnosti podľa článku 11 ods. 2 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/1036 ukladá konečné antidumpingové clo na dovoz plochých výrobkov z nehrdzavejúcej ocele valcovaných za studena s pôvodom v Čínskej ľudovej republike a na Taiwane
Zverejnené 16. september 2021 – Štvrtok
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Korigendum k rozhodnutiu Komisie (EÚ) 2021/1428 – L 327

Úradný vestník Európskej únie
Korigendum k rozhodnutiu Komisie (EÚ) 2021/1428 z 24. februára 2020 o štátnej pomoci SA. 31662 – C/2011 (ex NN/2011), ktorú poskytlo Rumunsko medzinárodnému letisku Timisoara – Wizz Air [oznámené pod číslom C(2021) 1065] (Ú. v. EÚ L 308, 1. 9. 2021)
Zverejnené 16. september 2021 – Štvrtok
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Korigendum k vykonávaciemu nariadeniu Komisie (EÚ) 2021/1291 – L 327

Úradný vestník Európskej únie
Korigendum k vykonávaciemu nariadeniu Komisie (EÚ) 2021/1291 z 28. júla 2021, ktorým sa do registra zapisuje zemepisné označenie liehoviny podľa článku 30 ods. 2 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/787 [„Demerara Rum“] (Ú. v. EÚ L 281, 4. 8. 2021)
Zverejnené 16. september 2021 – Štvrtok
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Korigendum k nariadeniu Rady (ES) č. 389/2006 – L 327

Úradný vestník Európskej únie
Korigendum k nariadeniu Rady (ES) č. 389/2006 z 27. februára 2006, ktorým sa vytvára nástroj finančnej podpory na stimulovanie hospodárskeho rozvoja komunity cyperských Turkov a ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 2667/2000 o Európskej agentúre pre obnovu (Ú. v. EÚ L 65, 7. 3. 2006)
Zverejnené 16. september 2021 – Štvrtok
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2021/1471 – L 326

Úradný vestník Európskej únie
Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2021/1471 z 18. augusta 2021, ktorým sa menia a opravujú vykonávacie nariadenia (EÚ) 2020/2235 a (EÚ) 2020/2236, pokiaľ ide o odkazy na vnútroštátne opatrenia určené na obmedzenie vplyvu určitých chorôb vodných živočíchov a na zoznamy tretích krajín, území alebo ich pásiem, z ktorých je povolený vstup zvierat a tovaru do Únie
Zverejnené 15. september 2021 – Streda
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2021/1473 – L 325

Úradný vestník Európskej únie
Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2021/1473 z 30. júna 2021, ktorým sa opravuje delegované nariadenie (EÚ) 2019/2201, pokiaľ ide o určité pravidlá vykonávania zákazu lovu krevety boreálnej v reálnom čase v Skagerraku
Zverejnené 15. september 2021 – Streda
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2021/1474 – L 325

Úradný vestník Európskej únie
Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2021/1474 zo 14. septembra 2021, ktorým sa rozširuje konečné antidumpingové clo uložené vykonávacím nariadením (EÚ) 2015/2384 a vykonávacím nariadením (EÚ) 2017/271 na dovoz určitých hliníkových fólií s pôvodom v Čínskej ľudovej republike na dovoz určitých hliníkových fólií odosielaných z Thajska bez ohľadu na to, či majú alebo nemajú deklarovaný pôvod v Thajsku
Zverejnené 15. september 2021 – Streda
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2021/1475 – L 325

Úradný vestník Európskej únie
Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2021/1475 zo 14. septembra 2021, ktorým sa rozširuje konečné antidumpingové clo uložené vykonávacím nariadením (EÚ) 2019/915 na dovoz určitých hliníkových fólií vo zvitkoch s pôvodom v Čínskej ľudovej republike na dovoz určitých hliníkových fólií vo zvitkoch odosielaných z Thajska bez ohľadu na to, či majú alebo nemajú deklarovaný pôvod v Thajsku
Zverejnené 15. september 2021 – Streda
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2021/1476 – L 325

Úradný vestník Európskej únie
Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2021/1476 zo 14. septembra 2021, ktorým sa na účely uľahčenia práva na voľný pohyb v rámci Únie stanovuje rovnocennosť potvrdení súvisiacich s ochorením COVID-19 vydaných Andorrou s potvrdeniami vydanými v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2021/953
Zverejnené 15. september 2021 – Streda
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2021/1477 – L 325

Úradný vestník Európskej únie
Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2021/1477 zo 14. septembra 2021, ktorým sa na účely uľahčenia práva na voľný pohyb v rámci Únie stanovuje rovnocennosť potvrdení súvisiacich s ochorením COVID-19 vydaných Albánskou republikou s potvrdeniami vydanými v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2021/953
Zverejnené 15. september 2021 – Streda
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2021/1478 – L 326

Úradný vestník Európskej únie
Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2021/1478 zo 14. septembra 2021, ktorým sa na účely uľahčenia práva na voľný pohyb v rámci Únie stanovuje rovnocennosť potvrdení súvisiacich s ochorením COVID-19 vydaných Faerskými ostrovmi s potvrdeniami vydanými v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2021/953
Zverejnené 15. september 2021 – Streda
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2021/1479 – L 325

Úradný vestník Európskej únie
Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2021/1479 zo 14. septembra 2021, ktorým sa na účely uľahčenia práva na voľný pohyb v rámci Únie stanovuje rovnocennosť potvrdení súvisiacich s ochorením COVID-19 vydaných Monakom s potvrdeniami vydanými v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2021/953
Zverejnené 15. september 2021 – Streda
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2021/1480 – L 325

Úradný vestník Európskej únie
Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2021/1480 zo 14. septembra 2021, ktorým sa na účely uľahčenia práva na voľný pohyb v rámci Únie stanovuje rovnocennosť potvrdení súvisiacich s ochorením COVID-19 vydaných Panamskou republikou s potvrdeniami vydanými v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2021/953
Zverejnené 15. september 2021 – Streda
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2021/1481 – L 325

Úradný vestník Európskej únie
Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2021/1481 zo 14. septembra 2021, ktorým sa na účely uľahčenia práva na voľný pohyb v rámci Únie stanovuje rovnocennosť potvrdení súvisiacich s ochorením COVID-19 vydaných Marockým kráľovstvom s potvrdeniami vydanými v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2021/953
Zverejnené 15. september 2021 – Streda
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2021/1482 – L 325

Úradný vestník Európskej únie
Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2021/1482 zo 14. septembra 2021, ktorým sa na účely uľahčenia práva na voľný pohyb v rámci Únie stanovuje rovnocennosť potvrdení súvisiacich s ochorením COVID-19 vydaných Izraelským štátom s potvrdeniami vydanými v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2021/953
Zverejnené 15. september 2021 – Streda