Na zlepšenie našich služieb používame na stránkach cookies. S podmienkami používania cookies, s podmienkami ochrany osobných údajovpodmienkami používania portálu som sa oboznámil, čo potvrdzujem zotrvaním na týchto stránkach.

PrihlásenieRegistrácia

Obchodné informácie, právo, účtovníctvo a investície

Obchodné informácie Dopyt / Ponuka Legislatívna knižnica
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2021/1484 – L 328

Úradný vestník Európskej únie
Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2021/1484 z 8. septembra 2021 o žiadosti o registráciu európskej iniciatívy občanov s názvom „Zabezpečenie súladu spoločnej obchodnej politiky so zmluvami EÚ a dodržiavania medzinárodného práva“ podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/788 [oznámené pod číslom C(2021) 6607]
Zverejnené 16. september 2021 – Štvrtok
OBCHODNÉ INFORMÁCIE
Obchodný vestník

Zápisy Obchodného registra zo dňa 16. septembra 2021 (OV č. 178/2021)

Obchodný vestník
Okresný súd Bratislava I (nové zápisy, zmeny zápisov, výmazy)
Okresný súd Trnava (nové zápisy, zmeny zápisov, výmazy)
Okresný súd Trenčín (nové zápisy, zmeny zápisov, výmazy)
Okresný súd Nitra (nové zápisy, zmeny zápisov, výmazy)
Okresný súd Žilina (nové zápisy, zmeny zápisov, výmazy)
Okresný súd Banská Bystrica (nové zápisy, zmeny zápisov, výmazy)
Okresný súd Prešov (nové zápisy, zmeny zápisov, výmazy)
Okresný súd Košice I (nové zápisy, zmeny zápisov, výmazy)
Zverejnené 16. september 2021 – Štvrtok
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2021/1485 – L 328

Úradný vestník Európskej únie
Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2021/1485 z 15. septembra 2021, ktorým sa mení vykonávacie rozhodnutie (EÚ) 2021/641 o núdzových opatreniach v súvislosti s výskytom ohnísk vysokopatogénnej aviárnej influenzy v určitých členských štátoch [oznámené pod číslom C(2021) 6765]
Zverejnené 16. september 2021 – Štvrtok


OBCHODNÉ INFORMÁCIE
Konkurzné a dražobné ponuky / Dražobný register (dobrovoľná dražba)

rodinný dom, záhrada Kunova Teplica 23

Konkurzné a dražobné ponuky / Dražobný register (dobrovoľná dražba)
Kraj, okres:Košický kraj, Rožňava
Obec:Kunova Teplica
Dátum dražby:14. októbra 2021 o 13:20 hod.
Obhliadka:27. septembra 2021 o 10:00 hod.
Obhliadka:11. októbra 2021 o 10:00 hod.
Vyvolávacia cena:16 400 eur
Dražobné konanie
 Zverejnené 16. september 2021 – Štvrtok
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Rozhodnutie Európskej centrálnej banky (EÚ) 2021/1486 – L 328

Úradný vestník Európskej únie
Rozhodnutie Európskej centrálnej banky (EÚ) 2021/1486 zo 7. septembra 2021 o prijatí vnútorných pravidiel týkajúcich sa obmedzení práv dotknutých osôb v súvislosti s úlohami Európskej centrálnej banky, ktoré sa týkajú prudenciálneho dohľadu nad úverovými inštitúciami (ECB/2021/42)
Zverejnené 16. september 2021 – Štvrtok
OBCHODNÉ INFORMÁCIE
Konkurzné a dražobné ponuky / Dražobný register (dobrovoľná dražba)

rozostavaný rodinný dom Blatná na Ostrove

Konkurzné a dražobné ponuky / Dražobný register (dobrovoľná dražba)
Kraj, okres:Trnavský kraj, Dunajská Streda
Obec:Blatná na Ostrove
Dátum dražby:13. októbra 2021 o 13:00 hod.
Obhliadka:28. septembra 2021 o 11:30 hod.
Obhliadka:5. októbra 2021 o 11:30 hod.
Vyvolávacia cena:56 101 eur
Dražobné konanie
 Zverejnené 16. september 2021 – Štvrtok
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Rozhodnutie Spoločného výboru (EÚ) 2021/1487 – L 328

Úradný vestník Európskej únie
Rozhodnutie Spoločného výboru EÚ – Organizácia pre oslobodenie Palestíny č. 1/2021 z 30. augusta 2021, ktorým sa mení Európsko-stredomorská dočasná dohoda o pridružení o obchode a spolupráci medzi Európskym spoločenstvom, na jednej strane, a Organizáciou pre oslobodenie Palestíny v prospech palestínskych orgánov Západného brehu a Pásma Gazy, na druhej strane, nahradením protokolu 3 k dohode týkajúceho sa vymedzenia pojmu „pôvodné výrobky“ a metód administratívnej spolupráce [2021/1487]
Zverejnené 16. september 2021 – Štvrtok
OBCHODNÉ INFORMÁCIE
Konkurzné a dražobné ponuky / Dražobný register (dobrovoľná dražba)

rozostavaný rodinný dom Blatná na Ostrove

Konkurzné a dražobné ponuky / Dražobný register (dobrovoľná dražba)
Kraj, okres:Trnavský kraj, Dunajská Streda
Obec:Blatná na Ostrove
Dátum dražby:13. októbra 2021 o 13:45 hod.
Obhliadka:28. septembra 2021 o 11:40 hod.
Obhliadka:5. októbra 2021 o 11:40 hod.
Vyvolávacia cena:55 840 eur
Dražobné konanie
 Zverejnené 16. september 2021 – Štvrtok
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Rozhodnutie Výboru pre obchod (EÚ) 2021/1488 – L 328

Úradný vestník Európskej únie
Rozhodnutie Výboru pre obchod medzi EÚ a Kolumbiou, Peru a Ekvádorom č. 2/2021 zo 17. augusta 2021, ktorým sa menia rozhodnutia č. 1/2014, č. 2/2014, č. 3/2014, č. 4/2014 a č. 5/2014 s cieľom zohľadniť pristúpenie Ekvádoru k Dohode o obchode medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a Kolumbiou, Peru a Ekvádorom na strane druhej a aktualizovať zoznamy rozhodcov a expertov v oblasti obchodu a trvalo udržateľného rozvoja [2021/1488]
Zverejnené 16. september 2021 – Štvrtok
OBCHODNÉ INFORMÁCIE
Konkurzné a dražobné ponuky / Dražobný register (dobrovoľná dražba)

rozostavaný rodinný dom Blatná na Ostrove

Konkurzné a dražobné ponuky / Dražobný register (dobrovoľná dražba)
Kraj, okres:Trnavský kraj, Dunajská Streda
Obec:Blatná na Ostrove
Dátum dražby:13. októbra 2021 o 14:30 hod.
Obhliadka:28. septembra 2021 o 11:50 hod.
Obhliadka:5. októbra 2021 o 11:50 hod.
Vyvolávacia cena:59 699 eur
Dražobné konanie
 Zverejnené 16. september 2021 – Štvrtok
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2021/1483 – L 327

Úradný vestník Európskej únie
Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2021/1483 z 15. septembra 2021, ktorým sa po revíznom prešetrovaní pred uplynutím platnosti podľa článku 11 ods. 2 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/1036 ukladá konečné antidumpingové clo na dovoz plochých výrobkov z nehrdzavejúcej ocele valcovaných za studena s pôvodom v Čínskej ľudovej republike a na Taiwane
Zverejnené 16. september 2021 – Štvrtok
OBCHODNÉ INFORMÁCIE
Obchodný vestník

Listiny uložené v Zbierke listín zo dňa 16. septembra 2021 (OV č. 178/2021)

Obchodný vestník
Okresný súd Bratislava I (uložené listiny)
Okresný súd Trnava (uložené listiny)
Okresný súd Trenčín (uložené listiny)
Okresný súd Nitra (uložené listiny)
Okresný súd Žilina (uložené listiny)
Okresný súd Banská Bystrica (uložené listiny)
Okresný súd Prešov (uložené listiny)
Okresný súd Košice I (uložené listiny)
Zverejnené 16. september 2021 – Štvrtok
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Korigendum k rozhodnutiu Komisie (EÚ) 2021/1428 – L 327

Úradný vestník Európskej únie
Korigendum k rozhodnutiu Komisie (EÚ) 2021/1428 z 24. februára 2020 o štátnej pomoci SA. 31662 – C/2011 (ex NN/2011), ktorú poskytlo Rumunsko medzinárodnému letisku Timisoara – Wizz Air [oznámené pod číslom C(2021) 1065] (Ú. v. EÚ L 308, 1. 9. 2021)
Zverejnené 16. september 2021 – Štvrtok
OBCHODNÉ INFORMÁCIE
Konkurzné a dražobné ponuky / Dražobný register (dobrovoľná dražba)

rozostavaný rodinný dom Blatná na Ostrove

Konkurzné a dražobné ponuky / Dražobný register (dobrovoľná dražba)
Kraj, okres:Trnavský kraj, Dunajská Streda
Obec:Blatná na Ostrove
Dátum dražby:13. októbra 2021 o 15:15 hod.
Obhliadka:28. septembra 2021 o 12:00 hod.
Obhliadka:5. októbra 2021 o 12:00 hod.
Vyvolávacia cena:59 699 eur
Dražobné konanie
 Zverejnené 16. september 2021 – Štvrtok
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Korigendum k vykonávaciemu nariadeniu Komisie (EÚ) 2021/1291 – L 327

Úradný vestník Európskej únie
Korigendum k vykonávaciemu nariadeniu Komisie (EÚ) 2021/1291 z 28. júla 2021, ktorým sa do registra zapisuje zemepisné označenie liehoviny podľa článku 30 ods. 2 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/787 [„Demerara Rum“] (Ú. v. EÚ L 281, 4. 8. 2021)
Zverejnené 16. september 2021 – Štvrtok
OBCHODNÉ INFORMÁCIE
Konkurzné a dražobné ponuky / Dražobný register (dobrovoľná dražba)

rozostavaný rodinný dom Blatná na Ostrove

Konkurzné a dražobné ponuky / Dražobný register (dobrovoľná dražba)
Kraj, okres:Trnavský kraj, Dunajská Streda
Obec:Blatná na Ostrove
Dátum dražby:13. októbra 2021 o 16:00 hod.
Obhliadka:28. septembra 2021 o 12:10 hod.
Obhliadka:5. októbra 2021 o 12:10 hod.
Vyvolávacia cena:59 657 eur
Dražobné konanie
 Zverejnené 16. september 2021 – Štvrtok
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Korigendum k nariadeniu Rady (ES) č. 389/2006 – L 327

Úradný vestník Európskej únie
Korigendum k nariadeniu Rady (ES) č. 389/2006 z 27. februára 2006, ktorým sa vytvára nástroj finančnej podpory na stimulovanie hospodárskeho rozvoja komunity cyperských Turkov a ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 2667/2000 o Európskej agentúre pre obnovu (Ú. v. EÚ L 65, 7. 3. 2006)
Zverejnené 16. september 2021 – Štvrtok
OBCHODNÉ INFORMÁCIE
Konkurzné a dražobné ponuky / Dražobný register (dobrovoľná dražba)

rozostavaný rodinný dom Blatná na Ostrove

Konkurzné a dražobné ponuky / Dražobný register (dobrovoľná dražba)
Kraj, okres:Trnavský kraj, Dunajská Streda
Obec:Blatná na Ostrove
Dátum dražby:13. októbra 2021 o 16:00 hod.
Obhliadka:28. septembra 2021 o 12:20 hod.
Obhliadka:5. októbra 2021 o 12:20 hod.
Vyvolávacia cena:80 241 eur
Dražobné konanie
 Zverejnené 16. september 2021 – Štvrtok
OBCHODNÉ INFORMÁCIE
Konkurzné a dražobné ponuky / Dražobný register (dobrovoľná dražba)

rozostavaný rodinný dom Blatná na Ostrove

Konkurzné a dražobné ponuky / Dražobný register (dobrovoľná dražba)
Kraj, okres:Trnavský kraj, Dunajská Streda
Obec:Blatná na Ostrove
Dátum dražby:13. októbra 2021 o 17:30 hod.
Obhliadka:28. septembra 2021 o 12:30 hod.
Obhliadka:5. októbra 2021 o 12:30 hod.
Vyvolávacia cena:80 325 eur
Dražobné konanie
 Zverejnené 16. september 2021 – Štvrtok
OBCHODNÉ INFORMÁCIE
Konkurzné a dražobné ponuky / Dražobný register (dobrovoľná dražba)

rozostavaný rodinný dom Blatná na Ostrove

Konkurzné a dražobné ponuky / Dražobný register (dobrovoľná dražba)
Kraj, okres:Trnavský kraj, Dunajská Streda
Obec:Blatná na Ostrove
Dátum dražby:13. októbra 2021 o 18:15 hod.
Obhliadka:28. septembra 2021 o 12:40 hod.
Obhliadka:5. októbra 2021 o 12:40 hod.
Vyvolávacia cena:156 000 eur
Dražobné konanie
 Zverejnené 16. september 2021 – Štvrtok