Na zlepšenie našich služieb používame na stránkach cookies. S podmienkami používania cookies, s podmienkami ochrany osobných údajovpodmienkami používania portálu som sa oboznámil, čo potvrdzujem zotrvaním na týchto stránkach.

PrihlásenieRegistrácia

Obchodné informácie, právo, účtovníctvo a investície

Obchodné informácie Dopyt / Ponuka Legislatívna knižnica
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2021/1214 – L 265

Úradný vestník Európskej únie
Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2021/1214 z 22. júla 2021, ktorým sa podľa smernice Rady 2002/53/ES povoľuje Poľsku zakázať na svojom území obchodovanie s odrodou konope Finola [oznámené pod číslom C(2021) 5295]
Zverejnené 26. júl 2021 – Pondelok
OBCHODNÉ INFORMÁCIE
Obchodný vestník

Zápisy Obchodného registra zo dňa 26. júla 2021 (OV č. 142/2021)

Obchodný vestník
Okresný súd Bratislava I (nové zápisy, zmeny zápisov, výmazy)
Okresný súd Trnava (nové zápisy, zmeny zápisov, výmazy)
Okresný súd Trenčín (nové zápisy, zmeny zápisov, výmazy)
Okresný súd Nitra (nové zápisy, zmeny zápisov, výmazy)
Okresný súd Žilina (nové zápisy, zmeny zápisov, výmazy)
Okresný súd Banská Bystrica (nové zápisy, zmeny zápisov, výmazy)
Okresný súd Prešov (nové zápisy, zmeny zápisov, výmazy)
Okresný súd Košice I (nové zápisy, zmeny zápisov, výmazy)
Zverejnené 26. júl 2021 – Pondelok
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Predpis OSN č. 160 – Jednotné ustanovenia 2021/1215 – L 265

Úradný vestník Európskej únie
Právny účinok podľa medzinárodného práva verejného majú iba originálne texty EHK OSN. Status tohto predpisu a dátum nadobudnutia jeho platnosti je potrebné overiť v poslednom znení dokumentu EHK OSN o statuse TRANS/WP.29/343, ktorý je k dispozícii na internetovej stránke: https://unece.org/status-1958-agreement-and-annexed-regulations – Predpis OSN č. 160 – Jednotné ustanovenia na účely typového schvaľovania vozidiel vzhľadom na zariadenie na záznam údajov [2021/1215]
Zverejnené 26. júl 2021 – Pondelok


OBCHODNÉ INFORMÁCIE
Konkurzné a dražobné ponuky / Dražobný register (dobrovoľná dražba)

3-izbový byt Zvolenská 3988/12 (Záturčie)

Konkurzné a dražobné ponuky / Dražobný register (dobrovoľná dražba)
Kraj, okres:Žilinský kraj, Martin
Obec:Martin
Dátum dražby:31. augusta 2021 o 11:00 hod.
Obhliadka:12. augusta 2021 o 9:00 hod.
Obhliadka:30. augusta 2021 o 9:00 hod.
Vyvolávacia cena:70 600 eur
Dražobné konanie
 Zverejnené 26. júl 2021 – Pondelok
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Rozhodnutie č. 1/2021 – L 265

Úradný vestník Európskej únie
Rozhodnutie č. 1/2021 Spoločného výboru Európskej únie a Švajčiarska pre leteckú dopravu zriadeného podľa Dohody medzi Európskym spoločenstvom a Švajčiarskou konfederáciou o leteckej doprave z 15. júla 2021, ktorým sa nahrádza príloha k Dohode medzi Európskym spoločenstvom a Švajčiarskou konfederáciou o leteckej doprave 2021/1216
Zverejnené 26. júl 2021 – Pondelok
OBCHODNÉ INFORMÁCIE
Konkurzné a dražobné ponuky / Dražobný register (dobrovoľná dražba)

rozostavaný rodinný dom, záhrada Nový Život

Konkurzné a dražobné ponuky / Dražobný register (dobrovoľná dražba)
Kraj, okres:Trnavský kraj, Dunajská Streda
Obec:Nový Život
Dátum dražby:26. augusta 2021 o 10:00 hod.
Obhliadka:6. augusta 2021 o 11:30 hod.
Obhliadka:24. augusta 2021 o 11:30 hod.
Vyvolávacia cena:62 400 eur
Dražobné konanie
 Zverejnené 26. júl 2021 – Pondelok
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Rozhodnutie Rady (EÚ) 2021/1213 – L 264

Úradný vestník Európskej únie
Rozhodnutie Rady (EÚ) 2021/1213 z 13. júla 2021 o uzavretí Dohody, v mene Únie, vo forme výmeny listov medzi Európskou úniou a Argentínskou republikou podľa článku XXVIII Všeobecnej dohody o clách a obchode (GATT) z roku 1994 v súvislosti s úpravou koncesií v prípade všetkých colných kvót uvedených v listine CLXXV týkajúcej sa EÚ v dôsledku vystúpenia Spojeného kráľovstva z Európskej únie
Zverejnené 26. júl 2021 – Pondelok
OBCHODNÉ INFORMÁCIE
Konkurzné a dražobné ponuky / Dražobný register (dobrovoľná dražba)

rodinný dom, záhrada Čachtice 409

Konkurzné a dražobné ponuky / Dražobný register (dobrovoľná dražba)
Kraj, okres:Trenčiansky kraj, Nové Mesto nad Váhom
Obec:Čachtice
Dátum dražby:24. augusta 2021 o 11:00 hod.
Obhliadka:6. augusta 2021 o 10:30 hod.
Obhliadka:20. augusta 2021 o 9:00 hod.
Vyvolávacia cena:19 600 eur
Dražobné konanie
 Zverejnené 26. júl 2021 – Pondelok
OBCHODNÉ INFORMÁCIE
Obchodný vestník

Listiny uložené v Zbierke listín zo dňa 26. júla 2021 (OV č. 142/2021)

Obchodný vestník
Okresný súd Bratislava I (uložené listiny)
Okresný súd Trnava (uložené listiny)
Okresný súd Trenčín (uložené listiny)
Okresný súd Nitra (uložené listiny)
Okresný súd Žilina (uložené listiny)
Okresný súd Banská Bystrica (uložené listiny)
Okresný súd Prešov (uložené listiny)
Okresný súd Košice I (uložené listiny)
Zverejnené 26. júl 2021 – Pondelok
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Zbierka zákonov Slovenskej republiky

Zákon č. 296/2021 Z. z.

Zbierka zákonov Slovenskej republiky
Zákon, ktorým sa dopĺňa zákon č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Zverejnené 24. júl 2021 – Sobota
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Dôvodové správy a komentáre

Dôvodová správa k zákonu č. 296/2021 Z. z.

Dôvodové správy a komentáre
Dôvodová správa k zákonu č. 296/2021 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Zverejnené 24. júl 2021 – Sobota
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Dôvodové správy a komentáre

Komentár k zákonu č. 296/2021 Z. z.

Dôvodové správy a komentáre
Komentár k zákonu č. 296/2021 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Zverejnené 24. júl 2021 – Sobota
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Zbierka zákonov Slovenskej republiky

Zákon č. 297/2021 Z. z.

Zbierka zákonov Slovenskej republiky
Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 138/2017 Z. z. o Fonde na podporu kultúry národnostných menšín a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Zverejnené 24. júl 2021 – Sobota
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Dôvodové správy a komentáre

Dôvodová správa k zákonu č. 297/2021 Z. z.

Dôvodové správy a komentáre
Dôvodová správa k zákonu č. 297/2021 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 138/2017 Z. z. o Fonde na podporu kultúry národnostných menšín a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Zverejnené 24. júl 2021 – Sobota
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Dôvodové správy a komentáre

Komentár k zákonu č. 297/2021 Z. z.

Dôvodové správy a komentáre
Komentár k zákonu č. 297/2021 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 138/2017 Z. z. o Fonde na podporu kultúry národnostných menšín a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Zverejnené 24. júl 2021 – Sobota
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Zbierka zákonov Slovenskej republiky

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 289/2021 Z. z.

Zbierka zákonov Slovenskej republiky
Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa vyhlasuje prírodná rezervácia Brezové
Zverejnené 23. júl 2021 – Piatok
OBCHODNÉ INFORMÁCIE
Obchodný vestník

Zápisy Obchodného registra zo dňa 23. júla 2021 (OV č. 141/2021)

Obchodný vestník
Okresný súd Bratislava I (nové zápisy, zmeny zápisov, výmazy)
Okresný súd Trnava (nové zápisy, zmeny zápisov, výmazy)
Okresný súd Trenčín (nové zápisy, zmeny zápisov, výmazy)
Okresný súd Nitra (nové zápisy, zmeny zápisov, výmazy)
Okresný súd Žilina (nové zápisy, zmeny zápisov, výmazy)
Okresný súd Banská Bystrica (nové zápisy, zmeny zápisov, výmazy)
Okresný súd Prešov (nové zápisy, zmeny zápisov, výmazy)
Okresný súd Košice I (nové zápisy, zmeny zápisov, výmazy)
Zverejnené 23. júl 2021 – Piatok
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2021/1209 – L 263

Úradný vestník Európskej únie
Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2021/1209 z 22. júla 2021, ktorým sa začínajú revízne prešetrovania týkajúce sa „nového vývozcu“ v súvislosti s vykonávacím nariadením (EÚ) 2017/2230, ktorým sa ukladá konečné antidumpingové clo na dovoz kyseliny trichlórizokyanurovej s pôvodom v Čínskej ľudovej republike, v prípade troch čínskych vyvážajúcich výrobcov, zrušuje sa clo na dovoz od týchto vyvážajúcich výrobcov a zavádza sa registrácia tohto dovozu
Zverejnené 23. júl 2021 – Piatok
OBCHODNÉ INFORMÁCIE
Konkurzné a dražobné ponuky / Dražobný register (dobrovoľná dražba)

rodinný dom, záhrada Kamenín 38

Konkurzné a dražobné ponuky / Dražobný register (dobrovoľná dražba)
Kraj, okres:Nitriansky kraj, Nové Zámky
Obec:Kamenín
Dátum dražby:24. augusta 2021 o 11:00 hod.
Obhliadka:5. augusta 2021 o 15:30 hod.
Obhliadka:19. augusta 2021 o 15:30 hod.
Vyvolávacia cena:24 000 eur
Dražobné konanie
 Zverejnené 23. júl 2021 – Piatok
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Zbierka zákonov Slovenskej republiky

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 290/2021 Z. z.

Zbierka zákonov Slovenskej republiky
Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa vyhlasuje prírodná rezervácia Pokoradzské jazierka
Zverejnené 23. júl 2021 – Piatok