Na zlepšenie našich služieb používame na stránkach cookies. S podmienkami používania cookies, s podmienkami ochrany osobných údajovpodmienkami používania portálu som sa oboznámil, čo potvrdzujem zotrvaním na týchto stránkach.

PrihlásenieRegistrácia

Obchodné informácie, právo, účtovníctvo a investície

Obchodné informácie Dopyt / Ponuka Legislatívna knižnica
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Zbierka zákonov Slovenskej republiky

Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR č. 306/2021 Z. z.

Zbierka zákonov Slovenskej republiky
Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o podpise Protokolu o poskytnutí dotácie medzi Ministerstvom zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky a Medzinárodnou organizáciou Frankofónie
Zverejnené 29. júl 2021 – Štvrtok
OBCHODNÉ INFORMÁCIE
Obchodný vestník

Zápisy Obchodného registra zo dňa 29. júla 2021 (OV č. 145/2021)

Obchodný vestník
Okresný súd Bratislava I (nové zápisy, zmeny zápisov, výmazy)
Okresný súd Trnava (nové zápisy, zmeny zápisov, výmazy)
Okresný súd Trenčín (nové zápisy, zmeny zápisov, výmazy)
Okresný súd Nitra (nové zápisy, zmeny zápisov, výmazy)
Okresný súd Žilina (nové zápisy, zmeny zápisov, výmazy)
Okresný súd Banská Bystrica (nové zápisy, zmeny zápisov, výmazy)
Okresný súd Prešov (nové zápisy, zmeny zápisov, výmazy)
Okresný súd Košice I (nové zápisy, zmeny zápisov, výmazy)
Zverejnené 29. júl 2021 – Štvrtok
OBCHODNÉ INFORMÁCIE
Konkurzné a dražobné ponuky / Dražobný register (dobrovoľná dražba)

rodinný dom, záhrada Krajinská cesta 122/41

Konkurzné a dražobné ponuky / Dražobný register (dobrovoľná dražba)
Kraj, okres:Bratislavský kraj, Pezinok
Obec:Svätý Jur
Dátum dražby:26. augusta 2021 o 9:30 hod.
Obhliadka:9. augusta 2021 o 10:45 hod.
Obhliadka:23. augusta 2021 o 10:45 hod.
Vyvolávacia cena:279 000 eur
Dražobné konanie
 Zverejnené 29. júl 2021 – Štvrtok


LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Rozhodnutie Dozorného úradu EZVO – L 271

Úradný vestník Európskej únie
Rozhodnutie Dozorného úradu EZVO z 24. februára 2021, ktorým sa nahrádza príloha k usmerneniam týkajúcim sa krátkodobého poistenia vývozných úverov [2021/1238]
Zverejnené 29. júl 2021 – Štvrtok
OBCHODNÉ INFORMÁCIE
Konkurzné a dražobné ponuky / Dražobný register (dobrovoľná dražba)

rodinný dom, altánok, záhrada Vydrany 518

Konkurzné a dražobné ponuky / Dražobný register (dobrovoľná dražba)
Kraj, okres:Trnavský kraj, Dunajská Streda
Obec:Vydrany
Dátum dražby:26. augusta 2021 o 11:45 hod.
Obhliadka:10. augusta 2021 o 14:30 hod.
Obhliadka:24. augusta 2021 o 14:30 hod.
Vyvolávacia cena:81 700 eur
Dražobné konanie
 Zverejnené 29. júl 2021 – Štvrtok
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2021/1235 – L 270

Úradný vestník Európskej únie
Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2021/1235 z 12. mája 2021, ktorým sa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/787 dopĺňa o pravidlá týkajúce sa žiadostí o zápis zemepisných označení liehovín do registra, zmien špecifikácií výrobku, zrušenia zápisu do registra a registra
Zverejnené 29. júl 2021 – Štvrtok
OBCHODNÉ INFORMÁCIE
Konkurzné a dražobné ponuky / Dražobný register (dobrovoľná dražba)

rodinný dom, záhrada Lesná 492/17

Konkurzné a dražobné ponuky / Dražobný register (dobrovoľná dražba)
Kraj, okres:Trnavský kraj, Dunajská Streda
Obec:Dolný Štál
Dátum dražby:31. augusta 2021 o 12:00 hod.
Obhliadka:10. augusta 2021 o 13:00 hod.
Obhliadka:17. augusta 2021 o 13:00 hod.
Vyvolávacia cena:37 200 eur
Dražobné konanie
 Zverejnené 29. júl 2021 – Štvrtok
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2021/1236 – L 270

Úradný vestník Európskej únie
Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2021/1236 z 12. mája 2021, ktorým sa stanovujú pravidlá uplatňovania nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/787, pokiaľ ide o žiadosti o zápis zemepisných označení liehovín do registra, námietkové konanie, zmeny špecifikácií výrobkov, zrušenie zápisu do registra, používanie symbolu a kontrolu
Zverejnené 29. júl 2021 – Štvrtok
OBCHODNÉ INFORMÁCIE
Konkurzné a dražobné ponuky / Dražobný register (dobrovoľná dražba)

2-izbový byt Kátlovce 3

Konkurzné a dražobné ponuky / Dražobný register (dobrovoľná dražba)
Kraj, okres:Trnavský kraj, Trnava
Obec:Kátlovce
Dátum dražby:31. augusta 2021 o 11:00 hod.
Obhliadka:10. augusta 2021 o 11:00 hod.
Obhliadka:17. augusta 2021 o 11:00 hod.
Vyvolávacia cena:46 400 eur
Dražobné konanie
 Zverejnené 29. júl 2021 – Štvrtok
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Nariadenie Komisie (EÚ) 2021/1237 – L 270

Úradný vestník Európskej únie
Nariadenie Komisie (EÚ) 2021/1237 z 23. júla 2021, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 651/2014 o vyhlásení určitých kategórií pomoci za zlučiteľné s vnútorným trhom podľa článkov 107 a 108 zmluvy
Zverejnené 29. júl 2021 – Štvrtok
OBCHODNÉ INFORMÁCIE
Obchodný vestník

Listiny uložené v Zbierke listín zo dňa 29. júla 2021 (OV č. 145/2021)

Obchodný vestník
Okresný súd Bratislava I (uložené listiny)
Okresný súd Trnava (uložené listiny)
Okresný súd Trenčín (uložené listiny)
Okresný súd Nitra (uložené listiny)
Okresný súd Žilina (uložené listiny)
Okresný súd Banská Bystrica (uložené listiny)
Okresný súd Prešov (uložené listiny)
Okresný súd Košice I (uložené listiny)
Zverejnené 29. júl 2021 – Štvrtok
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Zbierka zákonov Slovenskej republiky

Zákon č. 304/2021 Z. z.

Zbierka zákonov Slovenskej republiky
Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Zverejnené 28. júl 2021 – Streda
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Dôvodové správy a komentáre

Dôvodová správa k zákonu č. 304/2021 Z. z.

Dôvodové správy a komentáre
Dôvodová správa k zákonu č. 304/2021 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Zverejnené 28. júl 2021 – Streda
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Dôvodové správy a komentáre

Komentár k zákonu č. 304/2021 Z. z.

Dôvodové správy a komentáre
Komentár k zákonu č. 304/2021 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Zverejnené 28. júl 2021 – Streda
OBCHODNÉ INFORMÁCIE
Obchodný vestník

Zápisy Obchodného registra zo dňa 28. júla 2021 (OV č. 144/2021)

Obchodný vestník
Okresný súd Bratislava I (nové zápisy, zmeny zápisov, výmazy)
Okresný súd Trnava (nové zápisy, zmeny zápisov, výmazy)
Okresný súd Trenčín (nové zápisy, zmeny zápisov, výmazy)
Okresný súd Nitra (nové zápisy, zmeny zápisov, výmazy)
Okresný súd Žilina (nové zápisy, zmeny zápisov, výmazy)
Okresný súd Banská Bystrica (nové zápisy, zmeny zápisov, výmazy)
Okresný súd Prešov (nové zápisy, zmeny zápisov, výmazy)
Okresný súd Košice I (nové zápisy, zmeny zápisov, výmazy)
Zverejnené 28. júl 2021 – Streda
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2021/1223 – L 269

Úradný vestník Európskej únie
Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2021/1223 z 27. júla 2021, ktorým sa špecifikujú technické prvky súboru údajov, stanovujú technické formáty na zasielanie informácií a špecifikuje podrobná forma a obsah správ o kvalite týkajúcich sa organizácie výberového zisťovania v doméne „využívanie informačných a komunikačných technológií“ za referenčný rok 2022 podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/1700
Zverejnené 28. júl 2021 – Streda
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Zbierka zákonov Slovenskej republiky

Zákon č. 305/2021 Z. z.

Zbierka zákonov Slovenskej republiky
Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Zverejnené 28. júl 2021 – Streda
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Dôvodové správy a komentáre

Dôvodová správa k zákonu č. 305/2021 Z. z.

Dôvodové správy a komentáre
Dôvodová správa k zákonu č. 305/2021 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Zverejnené 28. júl 2021 – Streda
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Dôvodové správy a komentáre

Komentár k zákonu č. 305/2021 Z. z.

Dôvodové správy a komentáre
Komentár k zákonu č. 305/2021 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Zverejnené 28. júl 2021 – Streda
OBCHODNÉ INFORMÁCIE
Konkurzné a dražobné ponuky / Dražobný register (dobrovoľná dražba)

orná pôda Dunajská Lužná (Jánošíková)

Konkurzné a dražobné ponuky / Dražobný register (dobrovoľná dražba)
Kraj, okres:Bratislavský kraj, Senec
Obec:Dunajská Lužná
Dátum dražby:24. augusta 2021 o 12:00 hod.
Obhliadka:5. augusta 2021 o 11:45 hod.
Obhliadka:19. augusta 2021 o 11:45 hod.
Vyvolávacia cena:158 000 eur
Dražobné konanie
 Zverejnené 28. júl 2021 – Streda